Mini-konference om komisk opera

6.6. 10-12 BLIXEN SALEN, DEN SORTE DIAMANT (Kun for inviterede deltagere)
Symposium om Musikteatret og det komiske i det 21. årh., med særligt henblik på Bent Lorentzens bidrag. Komponister, musikere, instruktører og musikforskere diskuterer. Oplæg af bl.a. Niels Marthinsen, Peter Bruun, Niels-Ole Bo Johansen, Sanne Krogh Groth og Lars Ole Bonde

6.6. 13.30-16 BLIXEN SALEN, DEN SORTE DIAMANT (Åbent for alle interesserede, fri adgang, men begrænset antal pladser efter først-til-mølle-princippet)
Mini-konference om Musikteatret og det komiske i det 21. årh., med særligt henblik på Bent Lorentzens bidrag. Foredrag af bl.a. John Frandsen, Jens Brincker, Agneta Mai Hytten og Lars Ole Bonde.

En udstilling med materiale fra Det kgl. Biblioteks Bent Lorentzen-samling vil kunne ses i foyer-arealet foran Dronningesalen.

 

Om konferencens tema
Bent Lorentzen (f. 1935) har komponeret 15 operaer – flere end nogen anden nulevende dansk komponist. ”Det komiske” indtager en særlig plads i hans musikdramatik. Allerede i de tidlige instrumentalteaterværker fra 1960ern og 70erne er der en til tider grotesk, til andre tider en ganske subtil humoristisk dimension. I gennembrudsoperaen Mette (TV-version udsendt 1981) finder vi en karakteristisk blanding af (folkevise-)tragisk historie og komisk-groteske elementer, f.eks. pantomimer.

Lorentzen har udforsket den komiske dimension (også i andre genrer end musikdramatikken) fra mange vinkler: den soniske (en leg med instrumenternes, stemmens og andre lydgiveres iboende komiske muligheder), den musikalske (et spil med lytterens forventninger ift stiltræk og genrenormer), den dramaturgiske (brugen af kontraster og overraskelser i personkarakteristik, personkonstellationer og handlingsgang) – for nu at nævne de vigtigste.

Bent Lorentzen er vel også den eneste nulevende danske komponist, der har komponeret værker med genrebetegnelsen (eller klart tilhørsforhold til genren) ’komisk opera’: de to Holberg-operaer Den Stundesløse (1995) og Jeppe på Bjerget (2009), monodramaet/katteoperaen Bill og Julia (1991) og campingvognsoperaen Pergolesis hjemmeservice (1998). Det komiske er hos Lorentzen også et middel til at etablere og intensivere kontakten med publikum – et ægte performativt træk, som også ses i børneoperaen Den magiske brillant (1992) og det unikke værk Comics (1988) for entertainer, børnekor og –ensembler plus symfoniorkester.
 

Arrangementet sætter fokus på den komiske operas situation i dag. Hvordan kan Bent Lorentzens bidrag forstås i en større kontekst (national og historisk), og hvordan ser aktive danske operakomponister, teaterfolk og forskere på ’det komiskes’ rolle og funktion i ny (dansk) musikdramatik? Det er spørgsmål, der vil blive behandlet på et lukket symposium og en åben konference i Karen Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant) 6.6. 2012.

 

Dagen afsluttes med opera live:

6.6. 17-18.30    BORUPS HØJSKOLE, STORE SAL (fri adgang)
Koncertant opførelse af Bent Lorentzens opera STEPPEULVEN i uddrag.
Erik Kaltoft, klaver og indstudering. Signe Asmussen, Lars Thodberg Bertelsen m.fl.

6.6. 20.30-21.30 BORUPS HØJSKOLE, STORE SAL (fri adgang)
Semi-scenisk opførelse af Bent Lorentzens opera BILL & JULIA.
Gæstespil af Den Fynske Opera: Jesper Buhl, sang. Niels-Ole Bo Johansen, basun. Henrik Larsen, slagtøj.

 

DAGEN FØR:

5.6. kl. 20          VOR FRELSERS KIRKE, Kbh. (fri adgang) 
Erotiske salmer – og anden vokal- og instrumentalmusik af Bent Lorentzen 
Morten Frank Larsen, bariton – Joanna Stroz, slagtøj – Jens E. Christensen, orgel  (Koncerten markerer udgivelsen af cd’en Erotiske Salmer på dacapo)

 
Arr. Lars Ole Bonde for Aalborg Universitet og Det Kongelige Bibliotek, Musik og Teater-afdelingen.

Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA´s Nationale Midler - This project is made with support from Danish Composers´ Society´s Production Pool/KODA´s Fund for Social and Cultural Purposes.