Orientalsk samlings historie

Siden Det Kgl. Biblioteks fødsel er der blevet samlet materiale ind fra Østen, selvom formålet med interessen har ændret sig undervejs. Bliv klogere på samlingens historie.

Håndmalet kinesisk nytårsdekoration med operascener, tidl. 1900-tal

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Interessen for Orienten går helt tilbage til 1600-tallet, da Det Kgl. Bibliotek blev grundlagt. På den tid var der brug for nærøstlige sprog til belysning af bibeltekster og til brug for kirkens missionsbestræbelser, ligesom nye videnskabelige og humanistiske idealer for de klassiske græske filosoffer og videnskabelige opdagelser, der ofte kun havde overlevet i arabiske oversættelser.

Senere blev også kendskab til fjerne lande et aktiv for opbygning af handelsfremstød og (i en overgang) etableringen af kolonier. I denne sammenhæng kan særlig nævnes den af Frederiks den 5. udsendte ekspedition til ’Det Lykkelige Arabien’ (kendt som Den arabiske Rejse, 1761-1767), med Carsten Niebuhr som den eneste overlevende og mest kendte deltager.

I 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet flyttes fokus delvist østpå, og samlingen blev beriget med håndskrifter og tryk med oprindelse fra Persien i vest til Japan og Korea i øst.

For flere oplysninger om samlingens historie og indhold henvises til: Rasmussen, Stig T.: De Orientalske samlinger: en guide / The Oriental Collections: a guide [Guide to the collections of the Royal Library; 1] København: Det Kongelige Bibliotek 2015