Videosamlingen

Vi indsamler udgivne videoproduktioner som en del af vores bevaring af dansk kulturarv.

Medarbejder blandt reoler med videobånd

Foto: Thomas Søndergaard

Samlingen af udgivne videofilm/-produktioner på vhs, dvd og blu-ray giver især et indblik i de film og tv-serier, som danskerne har haft mulighed for at købe og se derhjemme siden 1998, men også et bud på, hvad producenter har vurderet, at der fandtes et dansk marked for.

En række af udgivelserne har vi to eksemplarer af. Når det er tilfældet, kan du låne udgivelsen med hjem. Når vi kun har et eksemplar, kan du kun se det på vores læsesal på Victor Albecks Vej, Aarhus.

Samlingens historie

Det Kgl. Bibliotek har siden 1998 aktivt indsamlet to eksemplarer af udgivne film og tv-serier, som har en eller anden form for dansk islæt. Det kan for eksempel være udgivelser, som kan købes i Danmark eller har danske undertekster. Samlingen indeholder i øjeblikket materiale, som er udgivet på en række forskellige medietyper, for eksempel vhs, dvd og blu-ray. Udkommer udgivelserne i fremtiden på nye medietyper, bliver de også inkluderet.

Vi indsamler materialet som del af den danske pligtaflevering for at sikre bevaringen af det.

Vi indsamler alt og skeler ikke til genre, relevans eller anmeldelser. Vi bevarer den samlede udgivelse, og det inkluderer også eventuelt ekstra merchandise, som følger med i pakningen, som eksempelvis legetøj, filmfigurer og trykt materiale. Enkelte af de ældste vhs-udgivelser er udgivet før 1998 og er kommet til biblioteket som donation fra for eksempel privatpersoner.

Det ene af de to eksemplarer beholder og bevarer biblioteket, mens det andet sendes til Det Danske Filminstitut. For at sikre langtidsbevaringen af indholdet digitaliserer vi materialet, og filen bliver langtidsbevaret i vores it-systemer.

Samlingens indhold

Indholdsmæssigt består samlingen primært af spillefilm og tv-serier til både børn, unge og voksne. Derudover kan du finde emner som undervisning, madlavning, introfilm til kommuner, dokumentarer, porno og rejsebeskrivelser.

Samlingen består i øjeblikket af følgende:

  • vhs - omkring 5.400 udgivelser fra 1980 og frem
  • dvd og blu-ray – cirka 32.000 udgivelser fra 1999 og frem

Vi modtager løbende nye udgivelser på dvd og blu-ray, mens antallet af udgivelser på vhs ikke længere vokser. Udkommer en ældre udgivelse på en ny medietype, for eksempel dvd, indgår den også i samlingen, da vi regner den for at være en ny udgave.

For at sikre den bedst mulige service har vi en samarbejdsaftale med de danske folkebiblioteker. Aftalen betyder, at inden et folkebibliotek kasserer for eksempel en dvd, undersøger de først, om vi mangler et ekstra eksemplar af udgivelsen. Hvis det er tilfældet, afleverer de det til os, og vi registrerer det i samlingen som det eksemplar, du kan låne med hjem.