Tegning af et forslag til Kvindelig Læseforening

Foto: Agnete Frederikke Laub Hansen

Danmarks første kvindelige arkitekt

Agnete Laub Hansen (1886-1970) blev som den første kvinde uddannet ved Kunstakademiets Arkitektskole i 1915. Vi viser tegninger frem fra Danmarks første kvindelige arkitekt.

Arkitekturtegning af en høj, gul bygning

Foto: Agnete Frederikke Laub Hansen

I sommeren 2020 modtog Det Kgl. Bibliotek – Kunstbiblioteket en donation bestående af en mappe med tegninger af Agnete Frederikke Laub Hansen, den første kvinde, der tog afgang fra Arkitektskolen i København i 1915 – samme år som kvinder i Danmark fik stemmeret til Folketinget.

Mappen med tegninger er det eneste kendte vidnesbyrd om Laub Hansens virke som arkitekt. De er derfor af stor betydning. Ofte kan kvindelige arkitekter være svære at spore i arkiver, fordi de  ikke har signeret med eget navn. Det var gængs praksis, at tegninger blev signeret med tegnestuelederens navn, hvis de da overhovedet blev signeret.

Når Laub Hansen nævnes i arkitekturhistorien er det oftest som hustru til arkitekten Henning Hansen (1880-1945), som mor til arkitekterne Hans Henning Hansen (1916-1985) og Holger Henning-Hansen eller som søster til arkitekten Thomas Havning (1891-1976).

Men Laub Hansen var også arkitekt i sin egen ret, faktisk den første af slagsen.

Hvem var Danmarks første kvindelige arkitekt?

Laub Hansen havde gået på Kunstskolen for Kvinder. Fra 1888 til 1908 var denne skole stedet, hvor kvinder kunne modtage undervisning i billedkunst. Først i 1908 fusionerede skolen med Kunstakademiet på Charlottenborg, så mænd og kvinder fik lige adgang til en kunstnerisk uddannelse.

Arkitekturtegning af Agnete Laub Hansens egen stue set oppefra og fra siden

Foto: Agnete Frederikke Laub Hansen

Laub Hansen påbegyndte sin uddannelse ved Kunstakademiets Arkitektskole i 1908, og hun tog afgang den 1. maj 1915.Umiddelbart herefter giftede hun sig med arkitekten Henning Hansen og blev husmor. Det satte en ende for hendes virke, allerede før det virkelig var begyndt.

Tegningerne af Laub Hansen er fra perioden 1908 til omkring 1946. Der er både små skitser fra rejser og større tegninger med akvarel. De fleste tegninger er fra studietiden. Alle tegningerne er digitaliseret og kan ses i Digitale Samlinger.


At Danmark fik sin første kvindelige arkitekt var i øvrigt en begivenhed, som blev nævnt i flere danske aviser fra Herning Folkeblad over Fyens Stiftstidende til Nationaltidende, den 2. maj 1915, hvor der står:

”Vi har ogsaa faaet den første kvindelige Arkitekt! Det er Frøken Agnete Laub-Hansen, som i Gaar har bestaaet Akademiets Afgangsprøve for Arkitekter […] Den kvindelige Arkitekt har arbejdet hos Professor Martin Nyrop og Arkitekt Jensen-Klint. Hos Nyrop har hun blandt andet deltaget i Arbejdet paa Bispebjerg Hospital, hos Klint i forskellige konkurrencer. Noget selvstændigt Arbejde har Frøkenen ikke hidtil haft, men nu tager hun jo ogsaa først for Alvor fat.”