Få hjælp til at finde musik

Vi har store samlinger, der beskæftiger sig med musik. Du kan for eksempel finde noder og indspillet musik, men også en masse materiale rundt om musikken.

Medarbejder mellem reoler med vinylplader

Foto: Thomas Søndergaard

Lidt om hvad du kan finde

Musik er levende. Det, du finder hos os, er en samling af en række forskellige medier, der forsøger at fastholde værket eller oplevelsen. Dokumentationen er enten fokuseret direkte på værket, oplevelsen af værket, tilblivelsesprocessen eller rammerne omkring værket.

Vi indsamler og bevarer musik i form af for eksempel lydoptagelser, noder og arkivmateriale. Derudover udarbejder vi Dansk Musikfortegnelse, og vi er samtidig det nationale center for blandt andet ISMN (International Standard Music Number), RILM (Répertoire International de Littérature Musicale) og RISM (Répertoire International de Source Musicale).

Husk, at hvis du ikke kunne finde en vejledning til det, du ledte efter her, så kan det være, at det findes på en af vores andre vejledningssider.

Hjælp til søgning

Vi anbefaler, at du laver en søgning på for eksempel den komponist, musiker eller det værk, som du er interesseret i. Du folder søgefeltet ud ved at klikke på "søg" øverst på siden. Når du har søgt, så kan du bruge knapperne, der kommer frem til venstre for søgeresultaterne, til at indsnævre til den materialetype, du er interesseret i (for eksempel lyd eller noder).

Du skal dog være opmærksom på, at når du indsnævrer på materialetype, kan du i nogle tilfælde opleve, at materiale bliver sorteret fra ved en fejl.

Husk, at det er vigtigt, at du bestiller det materiale, som du er interesseret i, før du dukker op på biblioteket. De fleste af vores materialer står ikke fremme, men er placeret i vores magasiner.

Nedenfor har vi samlet nogle af de hyppigst anvendte kilder, og hvor du kan finde dem. Mange af materialerne kan du bruge på en af vores læsesale, men en del kan du også låne med hjem.

Start med at søge i Mediestream. Hvis du ikke kan finde anmeldelsen her, skyldes det, at avisen ikke er digitaliseret. Brug i stedet mikrofilm på Studielæsesalen i Den Sorte Diamant, København eller i mikrofilmlæserne på Victor Albecks Vej, Aarhus samt papirudgaverne af aviserne i avissamlingen i Skejby, Aarhus.

De nyeste anmeldelser findes i basen Infomedia, som også mange folkebiblioteker har adgang til. Find Infomedia ved at søge "infomedia" i bibliotekssystemet.

En del anmeldelser fra perioden 1980-2002 findes i Klippoteket – en udklipssamling om dansk musik. Samlingen er tilgængelig på Studielæsesalen i Den Sorte Diamant, København. Se en oversigt over indholdet i Klippoteket.

Biblioteket har også en del scrapbøger, især fra enkeltpersoner. Dem finder du i bibliotekssystemet. 

Bloganmeldelser indsamler vi og bevarer i netarkivet.

Inden for musik findes personarkiver (fra komponister og udøvende musikere samt skribenter), institutions- og foreningsarkiver (for eksempel Dansk Komponistforening, Musikforeningen, Det Unge Tonekunstnerselskab, for eksempel) og indsamlerarkiver vedrørende især traditionel musik, dans og sang (for eksempel materiale indsamlet af folkemindesamler og feltarbejder Evald Tang Kristensen og komponist Percy Grainger). Derudover findes en række teatres arkiver, som også indeholder materiale om musikforestillinger.

Materialet kan søges i bibliotekssystemet og bruges på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København. 

Du skal være opmærksom på, at adgang til personarkiverne kan være underlagt visse restriktioner.

Hovedparten af breve til og fra komponister og udøvende musikere findes i håndskriftsamlingen. Du kan søge dem frem på navne via bibliotekssystemet.

I folkemindesamlingen har vi en del breve fra meddelere og indsamlere. 

Et udvalg af breve kan søges frem i Brevbasen, men der findes også mange i person- og institutionsarkiver i håndskriftsamlingen. Se også breve i den digitale samling Danmarks Breve.

Vær opmærksom på at ikke alle breve er registreret på enkeltnavn – der findes mange breve i vores andre samlinger, der ikke er registreret hver for sig.

Bøger og artikler om musik søges i bibliotekssystemet. De fleste kan du enten få adgang til online, du kan låne dem med hjem, eller du kan bestille en i kopi, men især ældre materialer kan du kun se på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København.

Der er restriktioner på at se en række online-artikler og e-bøger hjemmefra, men alle har adgang til materialerne ved at besøge en af vores adresser.

Hvis du ikke kan finde en artikel ved at søge i bibliotekssystemet, kan du søge på tidsskriftets navn og bestille den relevante årgang.

Vi har en lang række noder online, der er frit tilgængelige.

Det drejer sig om:

  • ældre trykte noder og nodemanuskripter, der er digitaliseret, og som kan søges i vores bibliotekssystem.
  • egne udgivelser af praktisk-videnskabelig art, især af danske komponisters værker. Heriblandt er hele Carl Nielsen Udgaven og en række andre værker, redigeret og publiceret af Dansk Center for Musikudgivelse.

Vær opmærksom op at du kan bestille en kopi af en dansk node fra perioden 1700-1900 uden beregning. Du søger dem frem i bibliotekssystemet.

Finder du i både teatersamlingen, håndskriftsamlingen og billedsamlingen. Fotografierne i billedsamlingen er delvist registreret i bibliotekssystemet, og en del er digitaliseret. 

Du kan finde portrætter, gruppebilleder, spillesteder, musiksituationer etc. samt en hel del musikdramatiske opførelsesbilleder.

Du kan også finde en stor samling af blandt andet digitaliserede teatertegninger.

Folkemindesamlingen har et omfattende fotoarkiv med billeder af udøvende musikere og musik- samt dansesituationer inden for traditionel musik.

Kontakt os via Spørg biblioteket, hvis du ikke finder det, du søger.

Biblioteket har både udgivne indspilninger og unikke lydoptagelser.

Materialet kan inddeles i fire store dele:

  • Udgivne kommercielle indspilninger – disse kan du søge i bibliotekssystemet, og du kan ofte låne dem med hjem
  • Radio/tv optagelser – en del kan høres i Mediestream ved at møde op på Den Sorte Diamant, København eller Victor Albecks Vej, Aarhus, eller du kan skrive til Spørg biblioteket
  • Arkiv (live)optagelser fra for eksempel koncerter - skriv til Spørg biblioteket
  • Indsamlede optagelser af for eksempel traditionel musik eller interviews om musik - skriv til Spørg biblioteket

Materialet ligger på alle typer medier, for eksempel fonografvalser, spolebånd, kassettebånd og DAT-bånd. En del af materialet er vi i gang med at digitalisere.

Kassettebånd og cd'er kan du lytte til på vores læsesal i Aarhus. Af bevaringshensyn er det ikke muligt at afspille fonografvalser og grammofonplader (shellac og vinyl).  

Vi har et meget omfattende antal indspilninger og noder (for eksempel partiturer og klaverudtog) af musikdramatik af både dansk og udenlandsk oprindelse. En stor del kan du låne med hjem. Du kan finde dem via bibliotekssystemet, hvor du for eksempel kan søge på komponist, musiker eller værktitel. 

Nogle noder er digitaliseret, for eksempel til de ældste stykker fra Det Kgl. Teater, Bournonvilles balletter og københavnske revyer.

Tekster til musikdramatik findes både i trykt form og som manuskript, både danske og udenlandske, og de kan søges frem via bibliotekssystemet. Især de trykte tekster kan du ofte låne med hjem, andre kan du kun se på vores læsesale. Du kan få flere oplysninger i teatersamlingen 

Vi har en stor samling egenhændige nodemanuskripter fra mange danske komponister og også en mindre samling fra udenlandske. Derudover har vi mange afskrifter af manuskripter.

Manuskripterne er registreret i bibliotekssystemet, og de ældste finder du i håndskriftsamlingen.

Folkemindesamlingen har en lang række viseoptagelser og spillemandsbøger som nodemanuskripter. De kan delvist søges frem i bibliotekssystemet.

Vi har opførelsesmateriale (partitur, klaverudtog, instrumental- og vokalstemmer) til mange værker, både danske og udenlandske. Noget går tilbage til 1700-tallet, og en del er kun i håndskrift.  Andre er nyere værker, som orkesterlånere kan låne med hjem. Du kan søge værkerne via bibliotekssystemet.

En del opførelsesmateriale kan du kun se på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København, mens en anden gruppe nyere stemmemateriale kan lånes af ensembler.

Du skal være tilmeldt som Orkesterlåner for at låne materialet med hjem

Du finder plakater i småtryksamlingen og billedsamlingen.

Plakaterne er ofte uregistreret, så er det ikke muligt at finde dem i bibliotekssystemet, kan du skrive til Spørg biblioteket.

Du finder primært programmer i småtrykssamlingen.

Materialet er kun delvist registreret, så du kan ikke finde alt, vi har i bibliotekssystemet.

Kontakt os via Spørg biblioteket, hvis du ikke finder det, du søger.

Vi har en stor samling af trykte sang-, vise- og salmebøger samt enkelttryk. Hertil kommer de håndskrevne visetekster, lejlighedssange med mere som blandt andet findes i folkemindesamlingen.

Vi har en næsten komplet samling af danske trykte noder. Nogle kan du låne med hjem, andre kan du kun bruge på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant.  

Desuden har vi en stor samling af trykte udenlandske noder inden for alle genrer og tidsperioder, som du kan låne med hjem. Når det gælder kammer- og orkestermusik er der foruden partitur også tale om stemmer. Et udvalg af især ældre noder kan du kun se på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant (materiale i København) eller på Læsesalen på Victor Albecks vej i Aarhus (materiale i Aarhus)  

Ældre danske noder uden ophavsret kan du få en digital kopi af uden beregning. De trykte noder finder du via bibliotekssystemet, hvor du for eksempel kan søge på komponist eller værktitel samt besætning. Det står i oplysningerne om det enkelte materiale, hvordan du får adgang til det. 

Alle trykte noder, som du kan låne med hjem, kan du bestille via bibliotek.dk til dit eget folkebibliotek.