Vi transformerer Danske Sal for jer

Vi vil så gerne have lidt mere plads til jer. Og nu har vi fået en enestående mulighed for at indrette et af vores smukke gamle bogmagasiner i København til publikum.

Vue fra vindeltrappen i Danske Sal

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Fra 2024 bliver der mere plads til brugerne i Den Sorte Diamant i København. I får nemlig mulighed for at indtage et af bibliotekets mange bogmagasiner, når vi renoverer den smukke Danske Sal fra 1906. Salen ligger ud mod Bibliotekshaven over for Christiansborg, og projektet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Selvom man kan finde mange af vores materialer online, så holder I heldigvis ikke op med at besøge os. Faktisk bruger I vores biblioteksrum mere og mere. I 2019 var der en mio. besøg både i Det Kgl. Biblioteks bygninger i Aarhus og i bygningerne i København. Det siger noget. Og vi vil gerne lytte og skabe et sted for fordybelse og refleksion, for læring og ny indsigt. Udvidelsen giver flere attraktive studiepladser og bidrager til at realisere vores ambition om at nå ud til flere.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Det Kgl. Bibliotek. Projektets totalrådgiver er arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda. De har erfaring med byggeprojekter i markante ældre bygninger, senest Teatermuseet i Hofteatret på Slotsholmen.

Vi forventer, at vi ved indgangen til 2024 kan give brugerne adgang til de nye studiefaciliteter i Danske Sal. Samtidig er det planen at åbne den gamle hovedindgang mod Bibliotekshaven og dermed skabe en bedre sammenhæng mellem den gamle del af bygningen fra 1906 og den nye fra 1999.

De bøger, der i dag står i Danske Sal, skal flyttes til en ny magasinbygning, som Slots- og Kulturstyrelsen er ved at opføre i Frederikssund til Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek.