Judaistisk samlings historie

Kirkens og universitetets interesse for den hebraiske bibel, parret med samme institutioners ønske om mulighed for tilbagevisning af den jødiske fortolkning af teksterne, forklarer at der i bibliotekets samlinger, fra ældste tid, er indgået håndskrifter og andet materiale inden for jødedom og jødisk kultur. Samlingens største udvidelse kom dog med erhvervelsen af rabbiner David Simonsens samlinger i 1932, med ca. 200 håndskrifter, ca. 25.000 trykte bind samt et righoldigt arkiv. 

Samlingen kom uskadt igennem den nazistiske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig og udvidedes efterfølgende, blandt andet ved donationer som tak for det danske folks indsats i forbindelse med redningen af de danske jøder.