Samarbejde om webarkiver

Vi indgår partnerskaber med blandt andet eksperter og forskere for at forbedre vores indsamling og visning af den danske del af internettet. Læs mere om vores samarbejdsmuligheder.

Brikker mødes i aftale

Foto: Colourbox

Er du it-udvikler, webkurator eller forsker og anvender webmateriale i dit arbejde, vil vi gerne samarbejde med dig.  

NetarchiveSuite er en softwarepakke til kuratering af store webarkiveringsprojekter. Det er et Open Source software udviklet af Det Kgl. Bibliotek, og det bliver videreudviklet af NetarchiveSuite fællesskabet, der består af Det Kgl. Bibliotek, Bibliothèque nationale de France, Östereichische Nationalbibliothek, Biblioteca Nacional de España og Kungliga Bibliotek.

Er du interesseret i at være med i arbejdet, kan du læse mere på NetarchiveSuite.  

Vi har i øvrigt udviklet en særlig indgang til det indsamlede internetmateriale, SolrWayback, som gør det nemmere at søge i det og ikke mindst få det vist. Frontenden er udviklet som Open Source, så er du nysgerrig, vil samarbejde med os eller selv installere softwaren, kan du læse mere på vores Github-side.

Vi samarbejder bredt med forskere i Danmark. 

Internationalt arbejder vi sammen med mange forskellige organisationer, herunder nationale webarkiver samt forskere, som medlem af IIPC (International Internet Preservation Consortium).

I fælleskab arbejdes der blandt andet på videreudvikling af værktøjer til webarkivering og opbygning af tematiske offentlig tilgængelige websamlinger.