Lydoptagelser i samlingerne

Vi har en række forskellige lydoptagelser i samlingerne, der dokumenterer den danske lydhistorie fra de første optagelser på voksvalser i 1889 til nutidens digitale udgivelser.

Medarbejder mellem reoler med valser

Foto: Thomas Søndergaard

Vi har via donationer, gaver, egne optagelser og køb indsamlet en række unikke historiske lydoptagelser af tale, sang og musik. Alt sammen materiale optaget siden 1889. Samlingen indeholder indspilninger gemt på blandt andet voksvalser, lakplader, tråd, spolebånd og kassettebånd og siden vinyl, cd’er og digital musik. Indsamling af optagelserne sker som en del af vores nationale forpligtelse til at indsamle og bevare den danske kulturarv, inklusiv dansk lyd.

Materialet er unikt, da der oftest kun findes et eksemplar, og ofte er det optagelser, som enten oprindeligt er lavet eller indsamlet af privatpersoner. De unikke lydoptagelser modtager vi fortsat på de oprindelige medier, for eksempel fonografvalser, lakplader og spolebånd.

Samlingernes indhold

Biblioteket har tre hovedsamlinger inden for lydoptagelser: Nationaldiskoteket i Aarhus, AV-samlingen i København samt lyd- og videooptagelserne i Dansk folkemindesamling.

Nationaldiskoteket i Aarhus

Nationaldiskoteket i Aarhus blev etableret i 1989, da Nationalmuseet overdrog sin samling af udgivet musik. Samtidig fik vi overdraget en række unikke lydoptagelser på forskellige medier. Samlingen rummer en bred vifte af materiale, for eksempel optagelser af danske dialekter, etnografiske optagelser, taler, sange, livsfortællinger, forfatterinterviews, teateroptagelser og ny dansk kompositionsmusik.

Af fremtrædende samlinger kan nævnes:

  • Ruben-samlingen – Danmarks første lydoptagelser fra 1889-1895 på voksvalser
  • Haslund-Christensen – ca. 219 etnografiske optagelser fra Mongoliet i perioden 1927-1939
  • Arbejdererindringer i Aarhus (Aastedet) – 200 aarhusianske arbejderes livsfortællinger fortalt i perioden 1982-2006

Dansk lyd kan man høre et udvalg af optagelser, der er adgang til.

AV-samlingen i København

AV-samlingen i København rummer især materiale efter ca. 1960. Indholdet er overvejende nyere dansk kompositionsmusik samt dansk og udenlandsk jazz. Det gælder både komponisters, musikeres eller samleres private samlinger samt samlinger fra institutioner, spillesteder og koncertgivere.

Af fremtrædende samlinger kan nævnes:

Dansk folkemindesamling

Dansk folkemindesamling har materiale helt tilbage til omkring år 1900. De omfatter en lang række feltoptagelser af især traditionel musik fra hele verden, ikke mindst fra Danmark, Færøerne og Grønland, men også mange fra for eksempel Island, Italien, Balkan, Mellemøsten, Japan, Indien og Oceanien.

Af fremtrædende samlinger kan nævnes:

  • Viser optaget på voksvalser i perioden 1907-1927, indsamlet af blandt andet Evald Tang Kristensen og Percy Grainger
  • Poul Rovsing Olsens optagelser af perlefiskeres og beduiners musik og sang i Bahrain
  • Grønlandsk sang og trommedans, optaget 1905-1935 af William Thalbitzer og Christian Leden

Vi har i et vist omfang digitaliseret de unikke historiske optagelser for at sikre deres bevaring for eftertiden. Fælles for de mange optagelser er dog, at de ofte er belagt med ophavsretslige og persondatamæssige begrænsninger, hvilket gør, at vi ikke umiddelbart kan give fri adgang til dem på nuværende tidspunkt.