Adgang til de digitaliserede aviser vender tilbage til normalen

Som følge af genåbningen af Danmark og vores aftaler med rettighedshaverne skal du nu igen se vores nyere historiske aviser på dit lokale folkebibliotek og lokalhistoriske arkiv.

Udklip fra historiske danske avissider

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Siden starten af nytår 2021 har vi kunnet tilbyde en særordning med hjemmeadgang til vores digitaliserede historiske aviser udgivet efter 1920. Særordningen skyldtes, at folkebibliotekerne i perioden var lukket, og der derfor ikke var adgang til aviserne via bibliotekets computere. Nu er samfundet og folkebibliotekerne i bred udstrækning åbne, og derfor udløber særordningen. 

Adgangen til historiske aviser i Mediestream vil derfor vende tilbage til normen før seneste Corona-nedlukning. Det betyder, at der pr. 17. juni 2021 igen vil være adgang til historiske aviser enten via på-stedet adgang på de fleste folkebiblioteker og tilknyttede lokal- og stadsarkiver eller som fjernadgang for studerende og forskere på universiteter, som har købt adgang. 

Tilbyder mit bibliotek adgang til de historiske aviser?

Vi har været meget glade for at kunne tilbyde denne løsning under Corona-nedlukningerne i 2020 og 2021, ligesom vi har kunnet mærke, at adgangen har været en positiv mulighed i en periode, hvor de fleste oplevede begrænsninger i deres hverdag. Vores erfaringer herfra indgår i vores løbende arbejde med at gøre mere materiale fra vores samlinger af kulturarv tilgængeligt for flere.

Se og læs i aviserne indtil 17. juni 2021