Johanne Petrine Reynberg: Opgøret med Hollywood-modellen

Dramatiker Johanne Petrine Reynberg fortæller om, hvordan mange moderne værker udfordrer klassiske narrativer.

Johanne Petrine Reynberg

Foto: Martin Dam

De nye dramatiske fortællinger

Dramatik handler først og fremmest om fortællinger - også kaldet narrativer. Oftest er de klassiske skuespil bygget op efter det, man kalder ”Hollywoodmodellen” (eller ”Berettermodellen”). I disse fortællinger arbejder man sig op mod en central konflikt i stykket, som ender i en forløsning.

Johanne Petrine Reynberg peger på, at de dramatiske værker, hun har udvalgt, gør op med den klassiske Hollywood-model og finder nye måder at fortælle og skabe drama på. Stykkerne tager udgangspunkt i emner, som er under opbrud i det moderne samfund, for eksempel køn, sorg og mental sundhed.

Nutidig dramatik viser samfundsforhold i opbrud

Dramatiker Johanne Petrine Reynberg fortæller om forskellen på at skrive prosa og dramatik. Hør også hendes tanker om, hvordan nutidig dramatik ofte afspejler mange af de forhold, som er under opbrud i samfundet.

Jeg synes, at dramatik tilbyder én af være med på en leg. At man skal bruge sin forestillingsevne, når man læser det. Og jeg synes en god måde at læse dramatik på, ikke kun er at læse det selv, men også læse det højt sammen flere. 

Johanne Petrine Reynberg

Den dramatiske bogklub

Dramatik skal ikke kun ses og opleves, men også læses, fordi der er tale om litterære værker i deres egen ret. Johanne Petrine Reynberg ser også store potentialer i nye former for læseklubber med Det Kgl. Biblioteks nye tilgængeliggørelse af upubliceret dansk dramatik.

For ligesom man kan læse og diskutere romaner i bogklubber, så kan der være en fordel i at være flere læsere om at dykke ned i ny dansk dramatik. Dels fordi værkerne kan være sværere at læse end for eksempel romaner, og dels fordi man sammen med andre læsere kan komme længere ind i fortolkningen af de mange lag, som dramatiske værker oftest åbner op for.

Johanne Petrine Reynberg anbefaler

  1. Jeg er Spartacus af Anna Bro
  2. Jell-o Shot af Sonja Ferdinand
  3. Finn og de fem fajl af Magnus Iuel Berg
  4. Mombie af Jeanette Munzert
  5. 16:29 af  Anna Malzer
     
Johanne Petrine Reynbergs egne værker

Om Johanne Petrine Reynberg

Johanne Petrine Reynberg er uddannet dramatiker fra Den Danske Scenekunstskole i 2021 og arbejder derudover som dramaturg. Sammen med dramatiker Josephine Eusebius har hun startet Den dramatiske læseklub op i Teaterhuset, København.