Legater

Vi uddeler hvert år legater fra to fonde. For at komme i betragtning skal en række betingelser være opfyldt.

Wall of materials. Det Kgl. Bibliotek Aarhus

Foto: Laura Stamer

Handelsgartner Harry Opstrups Fond

Formål

Fondens formål er at udvide almenhedens kendskab om fotografiets stadige udvikling og derved forhøje værdsætningen af fotografens virke.

Støtteværdige formål

Bestyrelsen støtter for eksempel:

  • Større suppleringsindkøb i ind- og udland
  • Afholdelse af ikke-permanente udstillinger, eller
  • Hjælp ved leje, erhvervelse eller opførelse af faste anlæg til udstillingsformål.

Bestyrelsen kan uddele uansøgt støtte og/eller indkalde ansøgninger om støtte.

Send din motiverede ansøgning inkl. bilag til os senest 1. maj.

Frimærkehandler og jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond

Formål

Fondens formål er at sikre videreførelse af forskningen af fortrinsvis dansk trafik- og kommunikationshistorie.

Støtteværdige formål

Til fremme af dette formål kan der stilles bevillinger til rådighed til:

  • Anskaffelse af relevant materiale, herunder til den fornødne opbevaring, registrering, katalogisering, indbinding, konservering m.v. af det indgåede materiale.
  • Udarbejdelse af publikationer, herunder til løn og trykomkostninger m.v.
  • Studie- og forskningsudgifter, herunder rejsetilskud, eller
  • Tilskud til afholdelse af udstillinger, seminarer, kongresser m.v.

Send din motiverede ansøgning inkl. bilag til os senest 1. maj.

Kontakt

Ansøgninger og spørgsmål sendes til kb@kb.dk