Reglementer

Oversigt over reglementer der gælder for dig, der bruger vores læsesale, materialer og samlinger.

Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek

Læs Det Kgl. Biblioteks brugerreglement for personlige brugere.

Adgang til yngre arkivalier

Regler for adgang til nogle arkiver og katalogposter, der indeholder dokumenter yngre end 75 år, og som indeholder oplysninger af privat karakter.

ID-kort til læsesal

For at få adgang til at studere visse kostbare og sjældne værker nærmere skal du være registreret som bruger hos Det Kgl. Bibliotek samt have et særligt ID-kort.

Reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

Særligt reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

Reglement for ansatte ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet

Særligt reglement for ansatte ved udvalgte universiteter.

Reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst

Særligt reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst.

Reglement for ansatte ved Aarhus Universitetshospital

Reglement for ansatte ved Aarhus Universitetshospital

Reglement for brugere der er fritaget fra Digital Post

Særligt reglement for brugere der er fritaget fra Digital Post

Reglement for centraladministrationens ansatte

Dette underreglement gælder for registrerede brugere af Det Kgl. Biblioteks service for centraladministrationen.

Reglement for folke- og forskningsbiblioteker

Reglementet gælder for biblioteker med et biblioteksnummer.

Reglement for forskningsinstitutioner/firmaer

Denne indmeldelsesform gælder udelukkende for institutionen eller firmaet som helhed. Ønskes oprettelse som enkeltperson henvises der til oprettelse som privat bruger.

Reglement for Forskningslæsesalen, Den Sorte Diamant, København

Dette reglement gælder for Forskningslæsesalen, som er fælles læsesal for Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.

Reglement for fotografering med eget kamera på Forskningslæsesalen og på Studiesal Søborg

Du kan fotografere materiale på læsesale inden for visse begrænsninger.

Reglement for Kunstbiblioteket, Studiesal Søborg

Dette reglement dækker brugen af studiesalsklausuleret materiale på studiesalen i Søborg.

Reglement for lån af manuskripter og utrykte teatertekster fra Teatersamlingen

Særligt reglement for professionelle eller fast etablerede teatre samt teaterskoler.

Reglement for lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek

Professionelle orkestre eller kor, fast etablerede amatørorkestre eller kor og musikuddannelsesinstitutioner er berettiget til lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek.

Reglement for publikumsområder ved Det Kgl. Bibliotek

Dette reglement gælder for Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Reglement for Roskilde Universitetsbibliotek-lånere 16-17 år

Særlige undtagelser fra reglementet for private lånere for RUb-lånere 16-17 år.