Reglementer

Oversigt over reglementer der gælder for dig, der bruger vores læsesale, materialer og samlinger.

Lån og aflevering af materialer

Adgang til yngre arkivalier

Regler for adgang til nogle arkiver og katalogposter, der indeholder dokumenter yngre end 75 år, og som indeholder oplysninger af privat karakter.

Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek

Reglement for personlige brugere.

Reglement for ansatte ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet

Særligt reglement for ansatte ved udvalgte universiteter.

Reglement for Roskilde Universitetsbibliotek-lånere 16-17 år

Særlige undtagelser fra reglementet for private lånere for RUb-lånere 16-17 år.

Reglement for folke- og forskningsbiblioteker

Gælder biblioteker med et biblioteksnummer.

Reglement for forskningsinstitutioner/firmaer

Denne indmeldelsesform gælder udelukkende for institutionen eller firmaet som helhed. Ønskes oprettelse som enkeltperson henvises der til oprettelse som privat bruger.

Reglement for centraladministrationens lånere

Dette underreglement gælder for personer, der er oprettet som låner ved Det Administrative Bibliotek (DAB).

Reglement for lån af manuskripter og utrykte teatertekster fra Teatersamlingen

Professionelle eller fast etablerede teatre samt teaterskoler kan låne manuskripter og utrykte teatertekster.

Reglement for lån fra Det Kgl. Biblioteks Orkesterbibliotek

Professionelle orkestre eller kor, fast etablerede amatørorkestre eller kor og musikuddannelsesinstitutioner kan låne orkesternoder.

Reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst

Særligt reglement for ansatte ved SMK / Statens Museum for Kunst.

Reglement for ansatte ved Aarhus Universitetshospital

Reglement for ansatte ved Aarhus Universitetshospital

Reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

Særligt reglement for ansatte ved Copenhagen University Hospital

Reglement for publikumsområder ved Det Kgl. Bibliotek

Dette reglement gælder for Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Reglement for Forskningslæsesalen, Den Sorte Diamant, København

Dette reglement gælder for Forskningslæsesalen, som er fælles læsesal for Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet.

Reglement for Kunstbiblioteket, Studiesal Søborg

Dette reglement dækker brugen af studiesalsklausuleret materiale på studiesalen i Søborg.

Reglement for fotografering med eget kamera på Forskningslæsesalen og på Studiesal Søborg

Du kan fotografere materiale på læsesale inden for visse begrænsninger.