Teatersamlingens historie

Få mere at vide om den historiske baggrund for teatersamlingen.

Balletscene

Foto: John Rosforth Johnsen

Teatersamlingen (tidl. Dramatisk Bibliotek) blev oprettet i 1939 som en selvstændig enhed med bestyrelse. Det havde til huse i Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, København helt frem til 1989, hvor det overgik til at være en del af Det Kgl. Biblioteks håndskriftsamling. Fra 1998 blev teatersamlingen overflyttet til musiksamlingen, som derefter kom til at hedde "Musik- og Teatersamlingen".

Ved teatersamlingens 60 års jubilæum i 1999 blev der udgivet et lille hæfte med hele historien om samlingen,Teatertekster til tiden. Dramatisk Bibliotek gennem 60 år (1939-1999).

I dag indgår teatersamlingen i vores specialsamlinger.

Et fagligt kontaktudvalg er fortsat tilknyttet teatersamlingen som afløser for den hidtidige bestyrelse.

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget, som mødes hvert år i marts, fungerer som et fagligt råd for teatersamlingen. Det er sammensat af repræsentanter for forskellige interessegrupper inden for scenekunst og består i 2023 af:

  • Teaterchef for Teater V Pelle Koppel (udpeget af Dansk Teater)
  • Retor for Den Danske Scenekunstskole Emmet Feigenberg (udpeget af Den Danske Scenekunstskole)
  • Lektor, cand.mag. ved Københavns Universitet Karen Arnfred Vedel (Repræsentant for teaterforskningen ved universiteterne)
  • Kommunikationskonsulent for Danske Dramatikere Anders Busk (udpeget af Danske Dramatikere)