Teatersamlingens historie

Få mere at vide om den historiske baggrund for teatersamlingen.

Balletscene
Foto: John Rosforth Johnsen

Teatersamlingen (tidl. Dramatisk Bibliotek) blev oprettet i 1939 som en selvstændig enhed med bestyrelse. Det havde til huse i Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, København helt frem til 1989, hvor det overgik til at være en del af Det Kgl. Biblioteks håndskriftssamling. Fra 1998 blev teatersamlingen overflyttet til musiksamlingen, som derefter kom til at hedde "Musik- og Teatersamlingen".

Ved teatersamlingens 60 års jubilæum i 1999 blev der udgivet et lille hæfte med hele historien om samlingen, Teatertekster til tiden. Dramatisk Bibliotek gennem 60 år (1939-1999).

I dag indgår teatersamlingen i vores specialsamlinger.

Et fagligt kontaktudvalg er fortsat tilknyttet teatersamlingen som afløser for den hidtidige bestyrelse.

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget, som mødes hvert år i marts, fungerer som et fagligt råd for teatersamlingen. Det er sammensat af repræsentanter for forskellige interessegrupper inden for scenekunst og består i 2019 af:

  • Teaterchef for Folketeatret Kasper Wilton (udpeget af Dansk Teater)
  • Lektor, mag.art. Stig Jarl (Københavns Universitet)
  • Kommunikationskonsulent for Danske Dramatikere Anders Busk (udpeget af Danske Dramatikere)