Ny strategi: ’Vi viser vej til viden’

Er du nysgerrig på hvilken retning Det Kgl. Bibliotek kommer til at bevæge sig i de kommende år? Så læs vores strategi.

fyrtårn

Foto: Colourbox

8. marts 2024

Det Kgl. Biblioteks vision er at være et fagligt og kulturelt fyrtårn i en verden af viden, der er stadigt sværere at navigere i. Vi vil hjælpe med at finde det, du søger. Og inspirere til at finde det, du ikke vidste, du søgte. 

Biblioteket har en lang og mangfoldig historie. En lang række faglige kompetencer er løbende blevet samlet i en fælles institution, så biblioteket i dag står på et solidt og bredt forankret grundlag og er godt rustet til at løfte fremtidens opgaver. Det Kgl. Bibliotek er i dag en unik kombination af både nationalbibliotek og universitetsbiblioteker med lokationer på tværs af landet, og med et fortsat stærkt og stigende fokus på digitalisering af samlinger og services. 

Med store samlinger, en velfungerende infrastruktur og stærke samarbejdsrelationer formidler Det Kgl. Bibliotek og giver adgang til en verden af viden og kulturelle oplevelser. Strategien 2024-2027 tager afsæt i, at biblioteket er et videns-, lærings- og inspirationssted for brugere i hele landet.