Indvielse af magasinet i Vinge

Kilderne til vores historie får et nyt hjem. Fællesmagasinet i Vinge sikrer kulturarven for eftertiden og er netop blevet indviet.

Bygning i Vinge
Fællesmagasinet i Vinge.

Foto: Atle Clausen

I dag, 16. maj 2022, indvies det nye fællesmagasin, der er opført til Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseets store kulturarvssamlinger. Magasinet kommer til at rumme 116.000 hyldemeter af vores materiale som nu bliver sikret under langt bedre bevarings- og sikringsforhold, end de nuværende magasiner kan tilbyde.

Det kgl. BIblioteks direktør Svend Larsen holder en tale
Svend Larsen holder indvielsestale i Vinge.

Foto: Atle Clausen

"Vores samlinger er opbygget over flere hundrede år, og de udgør en del af det, vi kalder kulturarven. Ordet kulturarv er et lidt tungt ord. Det kan lyde bedaget, men sådan hører vi det ikke. Det Kgl. Bibliotek bevarer kulturarven, fordi den er kilde til viden, til inspiration og til oplevelse. Hver dag mærker vi, hvordan historien bliver brugt og misbrugt, og derfor er kulturarven, kilderne til vores historie, så vigtig. Kulturarven får nu optimale betingelser i det nye magasin", fortæller Det Kgl. Biblioteks direktør, Svend Larsen.

Hver dag mærker vi, hvordan historien bliver brugt og misbrugt, og derfor er kulturarven, kilderne til vores historie, så vigtig. Kulturarven får nu optimale betingelser i det nye magasin.

Det Kgl. Biblioteks direktør Svend Larsen.

Magasinet gør brug af den nyeste teknologi inden for klimastyring, og der har derudover været stort fokus på, at det nye magasins energiforbrug er så bæredygtigt som muligt. Det betyder blandt andet, at der bruges jordvarme og –køling i de klimastyrede magasiner.

Brug af unikke kulturarvsmaterialer under flytningen

Flytningen betyder, at I kan komme til at opleve, at en lille del af vores samlinger er utilgængelige i en kortere periode. Vi gør naturligvis vores bedste, for at flytningen giver så få gener som muligt.

Har du behov for adgang til unikke materialer på forskningslæsesale, skal du være opmærksom på, at dele af det unikke materiale vil være utilgængelige i 2. halvår 2022.

Planlægger du et forskningsprojekt eller en researchopgave, er du velkommen til at kontakte os allerede nu via spørg biblioteket, så hjælper vi med at finde ud af, om materialet er tilgængeligt i den periode, du skal bruge det.