Stort udlån til det norske Nasjonalbiblioteket

Det Kgl. Bibliotek har indgået aftale med Nasjonalbiblioteket i Norge om langtidsudlån af fem middelaldermanuskripter. Du kan se dem digitalt hos os.

Billede der viser Codex Hardenbergianus slået op på en illustreret side.

Foto: Gorm K. Gaare/Nasjonalbiblioteket

Det Kgl. Bibliotek har indgået aftale med Nasjonalbiblioteket i Norge om langtidsudlån af fem manuskripter, der under ét kan beskrives som nordiske kulturskatte.

Det drejer sig om tre manuskripter med lands- og landskabslove (Codex Hardenbergianus, Codex Tunsbergensis og Rantzaubogen), en salmesamling (Kristin Håkonsdatter Psalter) og et musikmanuskript (Nidarossantifonariet).

Håndskrifterne er hovedsageligt blevet til i det nuværende Norge i middelalderen. De er så kommet til Danmark, mens Danmark-Norge var i rigsfællesskab (1536-1814).

Du kan finde dem her:

Codex Hardenbergianus er digitaliseret og er også på vej til at blive lagt online. Så snart der er adgang til den, så skriver vi det her.