Det Kgl. Biblioteks årsrapport

Vi skriver hvert år en årsrapport, hvor vi fortæller om det foregående års faglige og økonomiske resultater.