Job og karriere

Som ansat får du mulighed for at bidrage til borgernes adgang til dansk kulturarv, til forskning og til samfundets demokratiske udvikling.

Gangbro over foyer Den sorte Diamant

Foto: Laura Stamer

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek og er en stor og dynamisk arbejdsplads. Biblioteket virker både som bærende kulturinstitution og som en central partner for universitetsbibliotekerne. 

Over 800 medarbejdere er optaget af at bevare og formidle kulturarv og sikre viden til uddannelse, forskning, oplysning og oplevelse. 

Som ansat får du mulighed for at bidrage, ikke bare til borgernes adgang til dansk kulturarv, men også til forskning og til samfundets demokratiske udvikling. Dine kolleger tæller naturligvis både bibliotekarer og informationsspecialister, men også arkitekter, ux'ere, grafikere og eventkoordinatorer er på lønningslisten. 

Et bredt publikum besøger hver dag vores mange betjeningssteder, og endnu flere benytter de digitale kanaler og services. Biblioteket hører under Kulturministeriet og omsætter årligt for 650 mio. kr.

Det Kgl. Biblioteks personalepolitiske værdier er Arbejdsglæde, Kompetence, Tillid, Respekt, Rummelighed, Nyskabelse.