Digitalisering af aviserne

For at sikre bevaring af de fysiske aviser og dermed også adgang til dem for fremtiden digitaliserer vi en række aviser i samlingen.

Avis Mikrofilmlæser fotograferes med mobiltelefon

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Avisdigitaliseringsprojekt 2014-17

Ved en særlig bevilling blev 35 millioner avissider fordelt på 181 titler digitaliseret i årene 2014-17 og gjort tilgængelige i mediestream.dk. Digitaliseringsgrundlaget var de mange mikrofilm. 

Udvælgelsen af aviser til digitalisering skete ud fra flere kriterier:

  • De nulevende aviser blev prioriteret højest
  • Komplet filmede titler blev prioriteret højere end ukomplet filmede
  • Jævn geografisk dækning af hele landet  
  • Hele det politiske spektrum repræsenteret

Vi er dog slet ikke færdige med vores ældre aviser. Det er kun halvdelen af dem, der findes i mediestream.dk. Resten afventer digitalisering. I de kommende år digitaliserer vi flere aviser for at sikre deres bevaring og øge brugen af dem via online adgang.

Digitalisering aktuelt

Digitaliseringsgrundlaget nu og i fremtiden er scanning direkte fra originalaviserne. Det betyder, at vi får farver, bedre gengivelse af billeder, tydeligere tekst og bedre tegngenkendelse. Vi glæder os til at tilgængeliggøre det, vi har scannet på den måde.

For det første har vi fokuseret på at fylde huller ud i mediestream.dk. Hullerne skyldes, at ikke alle dagblade blev komplet mikrofilmet. Vi har udvalgt Ringkøbing Amts Dagblad årgangene 1880 til 1975, Langelands Social-Demokrat 1947-64 samt ældre årgange af Frederiksborg Amts Avis, Isefjordsposten, Jydske Tidende og Social-Demokratisk Ugeblad.

Dernæst ønsker vi at scanne en række sønderjyske aviser rundt om genforeningsåret 1920. Dette arbejde er vi også i gang med.