Pressefolk står klar foran flyvemaskine for at komme op i luften

Foto: Holger Damgaard

Fotografi i Det Kgl. Biblioteks samlinger

Det Kgl. Bibliotek har indsamlet fotografi i over 100 år. I den fineste del af samlingen, Den Nationale Fotosamling, findes perler fra hele mediets levetid.

Det Kgl. Bibliotek har indsamlet fotografi i mere end 100 år for at bevare den eksplosivt voksende billedkultur. Billedsamlingen rummer ca. 18 mio. fysiske billeder. Den suppleres fortsat, men den største tilgang sker gennem netarkivet, som indsamler den danske del af internettet.

Den Nationale Fotosamling

Juvelen i billedsamlingen er Den Nationale Fotosamling, der rummer omkring 50.000 fotografier, hvoraf ca. 20.000 er digitaliserede. Samlingen er en af Nordeuropas fineste samlinger af fotografi fra hele mediets levetid fra de tidligste daguerreotypier til nutidens samtidskunst. Samlingen rummer ca. 50.000 værker, hvor af 20.000 er tilgængelige i Digitale samlinger

I den udenlandske samling er der betydelige værker af navne som William Henry Fox Talbot, Maxime Du Camp, Roger Fenton, Julia Margaret Cameron, O.G. Rejlander, John Thomson, Albert Renger-Patzsch, Erich O. Salomon, August Sander, Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson, William Klein, Richard Avedon, Duane Michals, Joel-Peter Witkin, David Goldblatt, Tracey Moffatt, Martin Parr, Nan Goldin, Hiroshi Sugimoto, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer, Paul Graham og Shirana Shahbazi.

I den danske samling findes store samlinger af navne som Jette Bang, Helmer Lund Hansen, Jesper Høm, Viggo Rivad, Gregers Nielsen, Tove Kurtzweil, Jørgen Schytte, Marianne Grøndahl, Krass Clement, Kirsten Klein, Per Bak Jensen, Joachim Koester, Olafur Eliasson, Ann Lislegaard, Joachim Ladefoged, Søren Lose, Ebbe Stup Wittrup, Katya Sander, Trine Søndergaard, Nikolai Howalt og Astrid Kruse Jensen.