Oplysninger på fotokartonerne

Fotografier af dansk kunst er opklæbet på karton og forsynet med oplysninger om fotografiet. Få hjælp til oplysningerne på fotokartonerne her.

Vej gennem Landsbyen, kunstværk af Albert Gottschalk

Foto: Albert Gottschalk

Vi har digitaliseret alle bibliotekets fotografier af dansk billedkunst. Du finder dem i digitale samlinger.

Fotografierne (oftest sort-hvide) er monteret på karton og forsynet med oplysninger om kunstner, datering, motiv, ejer, udstillinger, salg med videre. 

Model af fotokartonerne

Oplysninger om, hvilke informationer man kan finde på fotokartonerne
Model af fotokartonerne

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Fotograf
Fotografens navn er ikke altid oplyst. I nogle tilfælde kan du finde navnet via inventarprotokoller. I andre tilfælde er det ukendt.

Neg.nr.
Hvis der forekommer et stempel eller påskrift, har vi negativet. Hvis der intet står, har vi det ikke.

Mål og materialer
Målangivelser er som regel i cm.

Titel
Kunstværkets titel er som regel angivet lige under fotografiet. Hvis der intet står, er det sandsynligvis, fordi vi ikke kender titlen.

Ejer
Ejeren af kunstværket står ofte under titlen i parentes. Bemærk at oplysningen kan være gammel, det vil sige stamme fra den tid, hvor fotografiet indgik i samlingen.

Hvis billedets ejer er en offentlig institution, må du gå ud fra, at denne institution stadig har værket. Hvis det er i privateje, kan værket nemt have skiftet ejer flere gange. Somme tider kan auktionshusene hjælpe med til at finde frem til den nuværende ejer.

Inv.nr.
Inventarnummer. Første del er løbenummeret og anden del er årstallet. Årstallet angiver som regel det tidspunkt, hvor fotografiet indgik i samlingen.

Kunstner
Kunstnerens navn.

Proveniens
Tidligere ejere af kunstværket.

Udstillinger
Vil ofte være angivet med forkortelser.

Litt. henvisninger
Henvisninger til litteratur, hvor værket er omtalt. Hvis en henvisning er understreget, betyder det, at bogen har dannet udgangspunkt for ordningen af fotografierne. Ofte står der et navn og et nummer. Navnet refererer til forfatteren og nummeret til katalognummeret i bogen.

Fotosaml. Plac.nr.
Refererer til det nummer, som kartonen (det opklæbede fotografi) har i den kasse, hvor fotografiet opbevares.

Hjælpekartoteker

To hjælpekartoteker til samlingen med nøgler til de C- og D-numre, der er gengivet på kartonerne, er ligeledes digitaliseret.

Du finder dem i bibliotekssystemet ved at søge på "hjælpekartotek".