Håndskrift optaget i UNESCO’s Memory of the World

Tönnies Fonnes håndskrevne lærebog i russisk fra starten af 1600-tallet er netop blevet optaget i UNESCO's Memory of the World. Lærebogen er en del af bibliotekets samlinger.

Tönnies Fonnes lærebog slået op.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Et håndskrift i Det Kgl. Biblioteks samlinger er blevet optaget i UNESCO’s Memory of the World. Håndskriftet er en nedertysk lærebog i russisk, som sender læseren direkte tilbage til de mudrede og fattige gader i en russisk by i 1600-tallet og giver os mulighed for at høre det sprog, der blev talt dengang. Bogen er således en unik historisk og sproglig kilde.

"Det kommer du til at fortryde"

Lærebogen er skrevet af den unge Tönnies Fonne i 1607. Tönnies Fonne var søn af Hans Fonne. Hans Fonne var med i Novgorodfahrerkompanie i hansestaden Lübeck, hvilket betød, at familien i lighed med mange andre købmænd i byen drev handel i Rusland.

Tönnies Fonne befandt sig derfor i den russiske handelsby Pskov i årene 1607-1608. Det var her, han skabte sin lærebog i russisk af den praktiske grund, at det er vigtigt for en købmand at kunne gøre sig forståelig på det lokale sprog. Det bærer værket præg af, for eksempel indeholder det også en parlør, hvor nyttige sætninger er oversat. Det kan for eksempel være en sætning som, ”Dat werdt dÿ noch ruwen, dat du de wahre nicht gekofft heffst, de wahre werdt nicht behter kop werden” eller på dansk: ”Det kommer du til at fortryde, at du ikke har købt varerne, de bliver ikke billigere”.

Imidlertid bredte uroligheder sig i Rusland fra 1598 og frem på grund af tronfølgestridigheder i landet. Urolighederne nåede Pskov i 1609-1610, og derfor vendte Tönnies Fonne hjem til Lübeck. Han havde nu ikke længere brug for sin lærebog og forærede derfor håndskriftet til en anden købmand, Hinrich Wistinghusen.

Lærebogens betydning

Hanseforbundet var en organisation af byer og købmænd, der forbandt op til 200 byer og dominerede handlen i Nordeuropa fra 1300-tallet til 1600-tallet. Lærebogen er i sig selv et eksempel på de Hanseatiske købmænds aktiviteter i de byer, hvor de handlede.

Lærebogen dokumenterer hansestædernes handel med det russiske område, og de mange eksempler på sætninger i oversættelse viser på unik vis dagligsproget, både det russiske og det nedertyske, i starten af 1600-tallet.

Fakta: UNESCO’s Memory of the World

Memory of the World er et UNESCO program, der blev lanceret i 1992 med det sigte at bevare og formidle de væsentligste dokumenter i verden.

Tönnies Fonnes lærebog er netop blevet optaget sammen med 16 andre dokumenter, der på forskellig vis dokumenterer hansestædernes historie. Arkivet i Hansestaden Lübeck har været hovedansøger på ansøgningen, der involverer 11 andre institutioner, heriblandt Det Kgl. Bibliotek.

De følgende håndskrifter i bibliotekets samlinger er i forvejen på Memory of the World-listen:

  • H. C. Andersens manuskripter og breve
  • Søren Kierkegaards Arkiv
  • Hamburg Bibelen fra 1255 (GKS 4 folio)
  • Guaman Pomas El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno fra ca. 1612 (GKS 2232 kvart)

Håndskriftets historie

Lærebogen består af 566 sider i kvartformat og indeholder de følgende dele: indledning, ordbog, russisk grammatik, parlør, ordsprog, religiøse tekster, eksempler på handelsbreve og til sidst en oversigt over kyrilliske bogstaver og tal.

Opstillingssignaturen på håndskriftet er "Thott 1104 kvart", og håndskriftet stammer dermed fra den Thottske samling. Den danske godsejer, statsmand og samler Otto Thott (1703-1785) opbyggede i 1700-tallets København et af de største privatbiblioteker i Europa, hvoraf han testamenterede alle sine håndskrifter (4.154 numre) samt alle bøger trykt før år 1531 (6.059 numre) til Det Kgl. Bibliotek. Mange af bibliotekets skatte kommer fra Thotts bibliotek. Hvordan Thott havde erhvervet håndskriftet, ved vi ikke.

Efter slavisten Adolf Stender-Petersen havde gjort opmærksom på håndskriftet i 1918, blev dets indhold på initiativ af sprogforskerne Roman Jakobson og L.L. Hammerich udgivet i fire bind af Videnskabernes selskab i årene 1961-1986. De fire bind rummer en komplet faksimile, en translitteration og oversættelse til engelsk samt to glossarer. I 2008 udgav Pepijn Hendriks og Jos Schaeken en digital udgave af håndskriftets indhold.

Som en følge af optagelsen på Memory of the World-registret digitaliserer vi nu håndskriftet, og digitale fotos af alle siderne bliver tilgængelige i Digitale samlinger.