Småtryksamlingens historie

Dagligdagens tryksager tegner farverige billeder af hverdagslivet. De spejler samfundet og giver værdifulde oplysninger om tidernes sociale, kulturelle og økonomiske liv.

Gamle reoler med materialer. Det Kgl. Bibliotek

Foto: Laura Stamer

Indtil 1902 blev det, vi i dag kalder småtryk, katalogiseret og opstillet blandt bøgerne. En ny og udvidet lov om pligtaflevering blev vedtaget i 1902 og pålagde bogtrykkerne at aflevere meget mere trykt materiale end tidligere.

Samtidig forårsagede ny bogtrykteknik mange flere bogtrykkerier og en masseproduktion af tryksager. Resultatet var, at biblioteket var ved at drukne i småtryk.

Småtrykssamlingen blev oprettet, så man lettere kunne behandle den store mængde materiale, som herefter ikke længere blev katalogiseret, men opstillet i en række emnegrupper og ordnet efter den udgivende korporation. 

Ordning af samlingen

Samlingen er inddelt i de følgende hoveddele

  1. Udtaget småtryk – består af det ældste småtryk
  2. Gammel samling- småtryk op til ca. midt 1980erne
  3. Ny samling – småtryk op til 2021
  4. Småtryk 2022-

Samlingen er ordnet i ca. 80 emnegrupper i en slags arkivsystem, der afspejler alle samfundslivets aspekter. 

Indholdet i emnegrupperne er ordnet efter proveniensprincippet, som betyder at vi holder materiale fra én institution, firma eller forening samlet. Indenfor de enkelte emnegrupper er materialet igen sorteret efter særlige retningslinjer.