Computerskærm på Det Kgl. Bibliotek. Siden Find materiale besøges.

Foto: Thomas Søndergaard

Ny digital adgang til dansk dramatik

Ny aftale giver digital adgang til dansk dramatik i manuskriptform.

Det Kgl. Bibliotek har med Danske Dramatikere via Copydan Tekst & Node forhandlet en aftale på plads, der giver adgang til dansk dramatik i manuskriptform. Det betyder, at den dramatik, der har spillet på danske scener, men som ikke er blevet udgivet, nu bliver digitaliseret og stillet til rådighed online for alle i Danmark via biblioteket.

Banebrydende aftale gør dansk teater tilgængeligt digitalt i hele Danmark

Der er i Danmark ikke en stærk udgivertradition for dramatik modsat i England og Tyskland. Derfor befinder en stor del af den dramatik, der er blevet spillet på de danske scener sig udelukkende i bibliotekets teatersamling. Der findes 30.000 skuespil i manuskriptform i samlingen. Værkerne har tidligere kun været til rådighed ved fysisk fremmøde på forskerlæsesalen i Den Sorte Diamant i København.

"De tidligere adgangsforhold til manuskripterne har svaret til, at det kun var muligt at læse en stor del af danske romaner ved personligt fremmøde på et bestemt tidspunkt og sted. Den begrænsede adgangsmulighed har klart påvirket kendskabet til dansk dramatik uden for en snæver kreds. Det håber vi nu at kunne råde bod på. For dramatik er for alle. Og biblioteket har manuskripter på alt fra børne- og ungedramatik til store sceniske tragedier og komedier i samlingen," siger Anna Lawaetz, ansvarlig for Det Kgl. Biblioteks teatersamling.

Aftalen indgår i bibliotekets strategi om at fremme åben og lige adgang til kulturarv for alle i hele Danmark.

I første omgang finansieres digitaliseringen af ca. 800 værker af en særpulje. Derefter skal der rejses yderligere midler til digitalisering.

Spot på samlingens manuskripter

For at gøre det let at finde en indgang til det at læse dramatik har en række dramatikere og teaterforskere i samarbejde med biblioteket udvalgt deres egne favoritter blandt den digitaliserede dramatik, som en forsmag på de store oplevelser i samlingen.

Fakta

  • Den nye adgang giver mulighed for at læse dramatikken.
    Ved opførsel skal tilladelse indhentes hos rettighedshaverne.
    Musikdramatik og udenlandsk dramatik med aktive rettigheder indgår ikke i aftalen.
  • I aftalen er der sikret en særlig adgang for forskere, der ønsker at få udleveret datasæt med dramatik.
  • Aftalen indeholder ikke radio- og tv-dramatik.
  • Aftalen er godkendt af Kulturministeriet.
  • Få mere at vide om teatersamlingen