Reklamefilmsamlingen

Samlingen af reklamefilm er en væsentlig dokumentation af det 20. århundredes danske kulturhistorie. Vi har reklamefilm vist i biograf og tv.

Introteks på danmarks ældste reklamefilm

Foto: A. James Gee

Samlingen indeholder både reklamefilm vist i biografen siden første del af det 20. århundrede samt eksempler på tv-reklamefilm vist på TV 2.

Størstedelen af vores samling af reklamefilm er digitaliseret, og du kan se dem i Mediestream.

Samlingens indhold og historie

I perioden 1903 – 1995 skønnes der at være produceret omtrent 10.000 danske biografreklamefilm, hvoraf omkring 4.000 indgår i reklamefilmsamlingen. Den ældste er fra 1907, mens den nyeste er fra 1995. Derudover hører reklamefilm sendt på TV 2 i perioden 1988 – 2005 også til samlingen, og senest har vi tilføjet reklameblokke sendt på TV 2 i uge 46 fra 2005 og frem.

I forbindelse med at vi digitaliserede biografreklamerne viste det sig, at en overraskende stor del af filmene – specielt filmene fra 1950erne, -60erne og -70erne – var stærkt misfarvede og måtte restaureres for at opnå brugbare digitale kopier. Misfarvningen skyldtes, at reklamefilmene lå på videobånd, overvejende vhs, men også andre båndtyper, og båndene var under nedbrydning.

Metadata om reklamefilm

Oplysningerne om de enkelte biografreklamer, også kaldet beskrivende metadata, stammer fra censurkort fra Statens Filmcensur. Det var håndskrevne kartotekskort med bibliografiske oplysninger om blandt andet produktkategori, produktnavn, titel på reklamefilmen, producent, reklamebureau, filmens varighed og premieredato. 

I forbindelse med digitalisering af reklamefilmene blev censurkortene scannet og i en manuel proces knyttet til filmene. Omkring 100 af de ældste biografreklamer indgik i et pilotprojekt og indeholder derfor også indholdsresuméer.

Læg mærke til at TV 2-reklamernes beskrivende metadata er produceret af TV 2 og i vid udstrækning indeholder oplysninger, der ligner biografreklamernes, men for eksempel afviger TV 2’s produktkategorier fra biografreklamernes.