Luftfotosamlingens historie

Luftfotosamling består primært af arkiverne efter en række luftfotografifirmaer.

Luftfoto af dansk landejendom

Foto: Sylvest Jensen

De ældste bevarede luftfotos er taget fra en ballon over København 24. august 1890. Det er dog først med opfindelsen af flyvemaskinen og den fototekniske udvikling under 1. Verdenskrig, at luftfotografiet fik videre betydning.

Luftfotografiets store periode strækker sig fra midten af 1930'erne til omkring 1960 - dog afbrudt af 2. Verdenskrig. Herefter blev det sværere for luftfotofirmaerne at afsætte deres billeder. De fleste havde nu ikke bare ét, men flere luftfotos af fødegården, og samtidig tog afvandringen fra landet fart. Kundegrundlaget blev mindre, og en række store firmaer måtte lukke.

Mange af disse firmaers billedarkiver kan i dag findes i bibliotekets luftfotosamling.