Jokum Rohde: Teaterreplikken

Dramatiker Jokum Rohde fortæller om forholdet imellem karakterens replikker og deres skjulte hensigter som dramaets centrale motor.

Portrætbillede af Jokum Rodhe

Foto: : Marc Fluri

Dramatik har replikken som sit primære virkemiddel modsat romanen, der kan indeholde beskrivelser, hvor man springer fra hovedpersonens indre liv til det ydre liv.  

Dramatiske greb og deres styrker

Dramatiker Jokum Rohde fortæller om sit arbejde, møde med kongedramatraditionen og replikkens særlig kraft. Han anbefaler også nogle af de stykker, som har gjort indtryk igennem hans 30 år som dramatiker.

Hvis Nero [karakter] siger, at det regner, så kan jeg være ligeglad med, om teatret giver mig regn. Så har jeg ligesom taget scenen tilbage.

Jokum Rohde

Dramatikerens hemmelige våben

Forholdet imellem karakterens indre liv og det, karakteren siger, er dramatikerens hemmelige våben. Karakterer i et drama har hensigter med hinanden, også selvom de ikke siger det. Som Jokum Rohde fortæller: “Hvis vi sætter det på en spids, kan man sige, at det, teater handler om, er, at karaktererne har absolutte mål med hinanden, det være sig undergang eller genopstandelse. Men vi ved ikke, om de formulerer deres hensigter eller skjuler deres hensigter. Det er netop derfor, der opstår en dramatisk spænding."

Den lyriske dimension i replikken

Regibemærkningen er det sted, hvor dramatikeren kan sætte scenen. Det er her, dramatikeren beskriver rummet, bevægelser, lys og skjulte intentioner. Regibemærkninger er kun skrevet til at blive læst – ikke til at blive fremført af skuespillerne. 

På den moderne teaterscene føler instruktøren sig ikke nødvendigvis forpligtiget til at følge anvisningerne i regibemærkningerne. Derfor besluttede Rohde sig for at reintroducere den sanselige og lyriske dimension i replikken i sine egne værker med inspiration fra store dramatikere som Aischylos, Shakespeare og Schiller.

Ved at lægge beskrivelser af rum, stemning og lys ind i replikkerne, sikrer Jokum Rohde, at tilskueren forestiller sig det, han selv så for sig, da han skrev stykket, selvom det visuelle udtryk på scenen måske er helt anderledes.

Jokum Rohde anbefaler

  1. Soldat af Amalie Olesen
  2. Forbrydelse af Peter Asmussen
  3. Kendte folks børn af Morti Vizki
  4. Den fremmede af Morten Kirkskov
Jokum Rohdes egne værker

Jokum Rohde

Jokum Rohde er forfatter og dramatiker. Rohde har modtaget flere priser, blandt andet Reumertprisen som årets dramatiker i 2005. Han er næstformand for Danske Dramatikere. Han har i en længere årrække været husdramatiker på Det Kongelige Teater, hvor han blandt andet har skrevet skuespillene "Ivanhoe" (2003) og "Thor" (2006) til Ulvedalene.