Computerspilsamlingen

Samlingen af computerspil indeholder mere end 4.000 danske computer-, mobil- og konsolspil, som er blevet indsamlet på både cd-rom, kassetter, bånd og digitalt siden slutningen af 1990’erne.

Billedrørs-tv med computerspillet Hugo på

Foto: Laura Stamer

Spillene indsamles, hvis de har tilknytning til Danmark. Det betyder, at samlingen primært består af spil, hvor ophavsmanden er dansk, værket vedrører danske forhold, kan afvikles på dansk, eller at medvirkende danske kunstnere har haft en afgørende betydning for spillet eller for spillets kunstneriske udtryk.

Samlingen består af godt 4.000 computerspil fordelt på en lang række tekniske platforme, og vi indsamler dem som en del af pligtafleveringsloven.

Samlingen består af computerspil:

  • udgivet på fysiske medier (dvd, kassette og så videre) - danskudviklede spil og udenlandske spil versioneret til dansk
  • udgivet online eller til mobiltelefoner

Todelingen af samlingen skyldes primært, at spil på fysiske medier indsamles og registreres som en del af pligtafleveringen af fysiske udgivelser. De øvrige spil, der oftest er distribueret online (eller lignende), identificeres, indsamles og registreres efter en manuel indsats.

Liste over alle danske computerspil

Vi har en liste over alle danske computerspil. Listen er på nuværende tidspunkt udelukkende tilgængelig som pdf-fil. Den indeholder basale oplysninger om alle kendte, danske computer-, konsol- og smartphonespil sammen med en angivelse af, om vi har indsamlet spillet eller ej.

Er du interesseret i at se listen, så kontakt os.

Samlingens indhold og historie

Computerspilsamlingen startede i 1998, hvor ”computerspil og andre interaktive værker” blev indført i pligtafleveringsloven. I 2005 blev lovgivningen revideret til også at inkludere materiale offentliggjort online. Hermed var grundlaget for den nuværende computerspilsamling skabt.

De tidligste dele af samlingen består udelukkende af spil på fysiske medier, men igennem en årrække har mængderne været dalende. Til gengæld udgives flere og flere danske spil online samt til smartphones og tablets. Udviklingen i både produktions- og distributionssystemer resulterer i, at mængden af danske computerspil stiger støt år for år.

Samlingen er ikke komplet, men rummer dog spil af enhver art og genre. Vi skeler ikke til det enkelte spils kvalitet, salgstal eller lignende, når vi indsamler og bevarer dem. Ønsket er at give så fyldestgørende et overblik som muligt af nutidens digitale kultur. 

Begrænsninger og alternative strategier for bevaring

Vi forsøger at indsamle og bevare alle danske spil, men af tekniske årsager kan en række forskellige typer af spil ikke indsamles og bevares i en stand, hvor man senere vil kunne spille dem igen. Det gælder i særdeleshed spil, der delvist er afhængige af andre systemer, for eksempel servere. Det gælder blandt andet MMO-spil som for eksempel LEGO Universe og andre spil, der benytter sig af aktive onlinekomponenter, når man spiller dem.

I disse tilfælde forsøger vi at skabe eller indsamle dokumenterende materiale omkring spillene, for eksempel gennem beskrivende tekstmateriale, videooptagelser og/eller skærmdump og andet. På nuværende tidspunkt er vores dokumenterende materiale kun til vores egen interne brug.