Teatersamlingen

I teatersamlingen finder du materiale om et bredt udsnit af scenekunst, som dans, teater, performance, cirkus og opera.

Teaterscene

Foto: Keld Helmer-Petersen

Vi indsamler og bevarer dokumentation af dansk scenekunst. Det kan for eksempel være opført upublicerede skuespil, rollehæfter, instruktionsbøger, forestillingsmateriale samt personarkiver fra fremtrædende danske scenekunstnere.

Forstå samlingen

Man kan ikke komme en forestilling i en arkivkasse og gemme den, derfor består vores samling af forskellige dokumentationsformer. Dokumentationen er enten fokuseret omkring værket, oplevelsen af værket, tilblivelsesprocessen eller rammerne omkring værktilblivelsen.

Vores indsamlingspolitik for skuespil og scenekunst har siden oprettelsen i 1939 ændret sig fra at være fokuseret omkring teatermanuskriptet til i dag at være fokuseret på alle fire typer dokumentationsformer samt på scenekunst i bred forstand.

Det betyder, at scenekunstrelateret materiale i dag indsamles af teatersamlingen, hvor dele af materialet tidligere er blevet placeret i andre af bibliotekets samlinger. Derfor er der scenekunstrelateret materiale placeret på tværs af vores samlinger.

Hjælp til søgning

Vi anbefaler, at du laver en fritekstsøgning i bibliotekssystemet og efterfølgende indsnævrer på de materialetyper, der er angivet i venstre side. Du kan få hjælp i "Få hjælp til at finde skuespil og scenekunst" og i oversigten over samlingen.

Nedenfor har vi samlet nogle af de hyppigst anvendte kilder, og hvor du kan finde dem. Som udgangspunkt skal materialerne ses på læsesal:

Start med at søge i Mediestream. Hvis du ikke kan finde anmeldelsen her, skyldes det, at avisen ikke er digitaliseret. Brug i stedet for mikrofilm på Studielæsesalen i Den Sorte Diamant, København eller i mikrofilmlæserne på Victor Albecks Vej, Aarhus.

Gentofte Hovedbibliotek donerede i 2008 en meget stor udklipssamling af teateranmeldelser samlet fra 1950-2000 til os. Udklippene er ordnet alfabetisk efter forestillingstitel og er fordelt på 70 kartotekskasser med ca. 80 forestillingskuverter i hver. Materialet er opstillet i to hovedgrupper:

 1. drama og ballet-forestillinger og
 2. opera og musical-forestillinger.

Kasserne kan bestilles til brug på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København i bibliotekssystemet ved at skrive ’Udklipssamling’ i søgefeltet.

Både håndskriftsamlingen og teatersamlingen har scrapbøger fra en del teatre.

Bloganmeldelser arkiveres i netarkivet

Kan ligge under den enkelte institutions arkiv eller under nøglepersoners arkiv.

Vi modtog en større samling fra Teatermuseet i 2012.

Materialet befinder sig primært i håndskriftsamlingen og teatersamlingen og kan søges frem i bibliotekssystemet.

Hovedparten af breve til og fra scenekunstnere findes i håndskriftsamlingen og teatersamlingen.

Få hjælp til at finde breve.

Findes i både teatersamlingen, håndskriftsamlingenkortsamlingen og billedsamlingen. Fotografierne i kortsamlingen og billedsamlingen er delvist registreret i bibliotekssystemet. 

Nedenstående er en liste over relevante delsamlinger. 

 • Holger Damgaards (1870-1940) teaterbilleder: Scenebilleder fra københavnske teatre optaget af Holger Damgaard 1909-1940. Opstillet efter teatre. 
 • Klaus Lindewald (1935-1986). Omfattende samling positiver og negativer fra Lindewalds virke som teaterfotograf ved en række teatre i København. Optagelserne skildrer såvel arbejdet forud for forestillingerne som det endelige resultat på scenen. Positiver og kontaktaftryk er arkiveret under de respektive teatre, alfabetisk efter forestilling (bl.a. Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Folketeatret, Det Danske Teater). 
 • H.J. Mydtskov (1887-1973), Jørgen Mydtskov (1931-2011) og Rigmor Mydtskov (1925-2010). Teaterfotografier fra perioden 1931-1964 optaget af H.J. Mydtskov og sønnen Jørgen Mydtskov med alfabetisk registrant. 
 • Det Kongelige Teater. Udskilte scenebilleder fra Det Kongelige Teaters arkiv ca. 1930-1965. Opstillet efter forestillinger. 
 • Danske billeder og teaterdekorationer. Anskuelsesbilleder, udklipsark, dukketeater. Registrant til Alfred Jacobsens udgivelser findes. 
 • Teatermuseets samling. Fotos fra en række forestillinger på danske teatre: 
  • Café Teatret (1969-78, bl.a. fra den franske Studio Scene og dramaskolen),
  • Casino (1916-19),
  • Dansk Skolescene (dias fra Thomas P. Hjejle 1924-38),
  • Helsingør Sommerteater (1914-49),
  • Det Kongelige Teater (1904-60, inkl. scenografi- og dekorationsfotos og en del balletbilleder),
  • Det Ny Scala (1966-72),
  • Det Ny Teater (1908-27),
  • Folketeatret (ca. 1912-30),
  • Jørgen Blaksted Turneen (1970-98),
  • Nørrebro (1980erne),
  • Odense Teater (1896-1935),
  • Rialto (1980-2005),
  • Scala (1970-83),
  • Aarhus (1952-63)
  • samt enkelte forestillinger på forskellige teatre 

Materialet fra Teatermuseet kan du søge frem i bibliotekssystemet ved at søge med navnet på teatret og “Teatermuseet" og med afgrænsning til billedsamlingen.

Find teaterfotografier og -tegninger.

I diversesamlingen i billedsamlingen findes scene- og kulissebilleder (se for eksempel også danske billeder og dukketeaterdekorationer), scene- og tribunekunstnere (ikke identificerbare) samt teaterplakater (teaterplakater i almindelighed kan i øvrigt også findes i småtryksamlingen). 

Materiale fra billedsamlingen kan bestilles via Spørg biblioteket.

Du kan finde det digitaliseret materiale i Digitale samlinger.

Findes i teatersamlingen. Af større delsamlinger kan nævnes Københavns Internationale Teater med især nycirkus- og eksperimenterende teater samt Dansearkivet.

Du kan se materialet på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København.

Materialet bestilles til gennemgang på Forskningslæsesalen ved at skrive til Spørg biblioteket. Angiv gerne så mange informationer som muligt.

På Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København kan du lytte til forestillingsoptagelser lavet af Knud Hegermann-Lindencrone i perioden 1948-1988. Du behøver ikke at bestille tid. Du skal blot møde op.

Uddrag fra samlingen er tidligere udgivet på Udgiverselskabet Hegermann-Lindencrone.

Dan dig et overblik over Hegerman-Lindencrones lydoptagelser i vores oversigt

Vær opmærksom på afklaring af rettigheder hvis du ønsker at bruge optagelserne i anden sammenhæng end vores.

Har du konkret, forskningsbaseret behov for adgang til materiale, som tidligere fandtes på larm.fm, for eksempel optagelser af hørespil, kan du kontakte os, og så undersøger vi, hvordan vi hjælpe dig i den konkrete sag.

Findes i småtryksamlingen, kortsamlingen og billedsamlingen.

Plakaterne er ofte uregistreret, så er det ikke muligt at finde dem i bibliotekssystemet, kan du skrive til os.

Findes primært i småtryksamlingen.

Materialet er kun delvist registreret, så du kan ikke finde alt, vi har i bibliotekssystemet.

Kontakt os, hvis du ikke finder det, du søger.

Findes på tværs af bibliotekets samlinger. Søg på titlen i bibliotekssystemet og afgræns til "bøger".

Ligger under forskellige arkiver på tværs af samlingerne.

Du kan søge på kunstner-, institution- eller forestillingsnavn i bibliotekssystemet.

Vi har digitaliseret en stor af vores materiale med opera og musik til teateropførelser, som du kan finde her:

Findes primært i teatersamlingen, men de findes også i håndskriftsamlingen.

På Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København findes ca. 500 teatermanuskripter, den såkaldte studiesamling, der kan bruges på læsesalen uden forudgående bestilling.

Det fremgår i posten i bibliotekssystemet, om et manuskript står fremme på læsesalen eller skal bestilles. Husk at afgrænse søgningen til "håndskrifter" som materiale.

Mere om samlingen

Samlingen dækker scenekunst bredt. Det betyder, at både dans, teater, performance, cirkus og opera er repræsenteret. Desuden indkøber vi også nyere dramatisk litteratur på engelsk, tysk og fransk. Øvrige sprog kan bestilles på forespørgsel.

Vi har omkring 30.000 skuespiltekster i manuskriptform. De fleste er skrevet af danske dramatikere eller er i dansk oversættelse. Hertil kommer ca. 20.000 trykte skuespiltekster, der hovedsageligt er udenlandske.

Derudover har vi et stigende antal scenekunstarkiver fra eksisterende og nedlagte scener og grupper. I arkiverne finder du for eksempel forestillingsmateriale, presseklip, administrationspapirer, korrespondancer, regnskaber, AV-materiale, fotografier og meget mere.

Siden midten af 1960'erne har vi desuden systematisk indsamlet teatermanuskripter fra alle større danske teatre, heriblandt Radio- og TV-teatret, og det betyder, at knap 50 danske teatre løbende overdrager deres repertoire til biblioteket. I dag indsamler vi dramatik fra alle teatre og frie grupper.