Gå til hovedindhold

Opgaver og mål

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Indbunden avis løftes ned fra hylde Thomas Søndergaard
  • Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.
  • Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd i både fysisk og digital form.
  • Som lånecenter for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.
  • Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

De fire indsatsområder samt de opgaver og mål, der knytter sig til dem, er beskrevet i vores fireårige rammeaftale med Kulturministeriet.