Opgaver og mål

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Indbunden avis løftes ned fra hylde

Foto: Thomas Søndergaard

  • Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.
  • Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd i både fysisk og digital form.
  • Som lånecenter for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.
  • Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

De fire indsatsområder samt de opgaver og mål, der knytter sig til dem, er beskrevet i vores fireårige rammeaftale med Kulturministeriet.