Solidaritet med Ukraine

På månedsdagen for den russiske invasion af Ukraine satte Det Kgl. Bibliotek fokus på det krigsramte land.

Ukraines flags farver foran server og bøger

Foto: Thomas Søndergaard/Maarten van den Heuvel

24. marts 2022.

Det Kgl. Bibliotek bruger 24. marts 2022 til at markere vores afstandtagen til krigen. Det gør vi dels ved at flage med det ukrainske flag ved hovedbygningerne i København og Aarhus. Dels har vi siden krigsudbruddet iværksat nogle initiativer, hvor institutionen naturligt kan bidrage.

Det Kgl. Bibliotek er i fuld gang med at indsamle websider og –indhold om krigen i Ukraine. Det gør vi ved at høste sidernes data og gemme det på vores servere, så vi kan understøtte kommende og vigtig forskning og historieskrivning. Indsamlingen er rettet mod danske sider, der beskæftiger sig med krigen, og udenlandske sider, der behandler dansk-ukrainske forhold. Vi har desuden hjulpet ukrainske kulturarvsinstitutioner med viden og værktøjer i forhold til webarkivering.

Hvis du er interesseret i at hjælpe med at bevare digital ukrainsk kulturarv, så anbefaler vi, at du besøger Saving Ukrainian Cultural Heritage Online.

Det Kgl. Bibliotek iværksætter indkøb af skønlitteratur til både børn og voksne på ukrainsk. Det gør vi for at støtte op om biblioteksbetjening af de flygtninge, som er på vej ud i kommunerne. Bøgerne låner vi videre ud til folkebibliotekerne som en del af vores eksisterende abonnementsordning på fremmedsprog.

Endeligt bakker vi op om det fællesnordiske ”Statement of solidarity with Ukraine”; og det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at Rusland har forpligtet sig til at beskytte den ukrainske kulturarv ved at ratificere UNESCOs konvention af 1954 om beskyttelse af kulturel ejendom i tilfælde af væbnede konflikter.

Krigen i Ukraine har nu varet i en måned. Det Kgl. Bibliotek ønsker at udtrykke solidaritet med borgere og kolleger i det krigsramte Ukraine.