Udlån af fem håndskrifter til Norge

1. februar 2024 åbner en stor middelalderudstilling i Oslo, hvor fem af Det Kgl. Biblioteks værdifulde håndskrifter spiller en vigtig rolle.

Nasjonalbiblioteket hovedbygg eksteriør

Foto: Gorm K. Gaare

Det Kgl. Bibliotek har langtidsudlånt en række håndskrifter til Nasjonalbiblioteket i Norge. Nu bliver de udstillet hos vores norske venner.

Udstillingen ”Med lova i hand” markerer, at det i 2024 er  750 år siden den norske kong Magnus Lagabøte fik vedtaget en ny lov, den såkaldte landslov, der skulle gælde for hele det norske rige. Loven var ganske unik i europæisk sammenhæng, da det almindelige dengang var, at de forskellige provinser eller landskaber i et kongedømme havde deres egne love. Sådan var det også i Danmark, hvor man havde jyske lov, skånske lov og så videre. 

Magnus’ landslov var så slidstærk, at den blev brugt gennem hele middelalderen, også efter at Norge kom ind under dansk styre. Først i 1604 gav kong Christian IV en ny lov for Norge, men denne byggede imidlertid i stor grad på den gamle landslov.

De fem håndskrifter

De udlånte håndskrifter er tre manuskripter med lands- og landskabslove (Codex Hardenbergianus, Codex Tunsbergensis og Rantzaubogen), en bønnebog (Kristin Håkonsdatters Psalter) og et musikmanuskript (Nidarossantifonariet).
Håndskrifterne er hovedsageligt blevet til i det nuværende Norge i middelalderen. De er kommet til Danmark, mens Danmark-Norge var i rigsfællesskab (1536-1814).

Du finder udstillingen på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Den er åben fra 1. februar 2024 – 14. september 2024. Der er fri entré.