Banebrydende ny forlagsaftale

Ny aftale er et stort skridt på vejen mod større åbenhed i forskningen og bedre adgang til ny viden.

Brikker mødes i aftale

Foto: Colourbox

Det Kgl. Bibliotek har forhandlet en aftale på plads med en af verdens største udbydere af videnskabelige tidsskrifter, Elsevier, der giver danske forskere og universiteter lettere adgang til publicering i forlagets tidsskrifter – uden merbetaling.

En stor del af den samlede globale forskning ligger i dag låst bag betalingsmure, hvor de videnskabelige forlag kræver penge både for at udgive forskningsartikler og for at give adgang til at læse dem. Den nye aftale betyder helt konkret, at der ikke længere vil være noget loft over, hvor mange forskningsartikler danske forskere kan få trykt i Elseviers publikationer. Desuden vil der være øjeblikkelig og fri adgang til danske forskningspublikationer.

“Vi har ikke tidligere set nationale konsortier opnå en aftale om øjeblikkelig adgang uden merudgift og uden publiceringsloft. Vi håber, at det danske forhandlingsresultat kan skabe præcedens for både kommende danske og europæiske forhandlinger med andre forlag, så vi kan komme endnu længere i indsatsen for mere åben forskning,” siger Kira Stine Hansen, Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek.

Aftalen med Elsevier løber de næste fire år, og det anslås, at aftalen samlet set vil medføre en besparelse på de danske udgifter til Elsevier.

Forude venter nu forhandlinger med øvrige store forlag.