Det Kgl. Biblioteks bygning. I forgrunden sidder gæster på græsset og lytter

Foto: Malthe Ivarsson

Digtoplæsninger i Bibliotekshaven

Hver sommer inviterer vi danske digtere til at forfatte nye digte og læse dem op i Bibliotekshaven i august måned.