Klimaindsats på Det Kgl. Bibliotek

Vi har i vores klimastrategi forpligtet os til at være klimaneutrale i 2050. Vejen dertil byder på en lang række af indsatser og udfordringer. Få mere at vide om vores arbejde.

I samarbejde med Kulturministeriet blev det i seneste rammeaftalen besluttet, at bæredygtighed skal løbe som en rød tråd i bibliotekets overordnede strategi. Arbejdet med bæredygtighed er besluttet skal koncentrere sig om klimaindsats, hvorfor vi har lanceret bibliotekets første strategi på området, "Klimastrategi: Et Grønnere Bibliotek".

Strategien løber frem til 2025 og sætter en vision om, at bibliotekets drift i 2050 er klimaneutral. Klimastrategien udstikker ligeledes fire overordnede indsatsområder og giver dermed en ramme for arbejdet på vej mod klimaneutralitet.

Læs om nogle af de indsatser Det Kgl. Bibliotek arbejder med for at minimere klimapåvirkningen i driften

Mere fra Det Kgl. Bibliotek

Presse

Videokamera på fod med udtonede personer i baggrunden
Pressen er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål.