Oversigt over billedsamlingens dele

Billedsamlingen er stor. Så stor at den er opdelt i mindre dele, for at vi bedre kan navigere i den og finde lige præcis det ene billede, der er brug for.

Har vi skrevet, at materialet enten er digitaliseret eller tilgængeligt online, så kan du finde det i digitale samlinger. I enkelte tilfælde har vi angivet, at du skal finde det på anden vis

Albumsamlingen

2.500 album er registreret i bibliotekssystemet. Enkelte album er digitaliseret.

Albumsamlingen indeholder både udgivne værker indeholdende fotografier (evt. positiver), album dannet af fotografer, album dannet i forbindelse med historiske begivenheder, emner og flotte album, kreative album samt familiealbum med ferieminder, hverdagen, slægten osv.

Avis- og bladarkiver

Aftenbladet

Pressefotografi fra den københavnske avis Aftenbladet, som ophørte i 1959.

Seddelregistrant med personer og emneord findes og er eneste indgang til samlingen, der er ordnet i kuverter med løbenummer. Der er cirka 20.000 kuverter med flere fotografier i hver. Bemærk emnerne afspejler tidsperioden, som billederne er taget i, så man kan blive overrasket. 

Se hvordan billederne er brugt i avisen via Mediestream.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Dagens Nyheder/Nationaltidende

Pressefotografi fra avisen Dagens Nyheder/Nationaltidende cirka 1925-1962. Portrætter, topografi og emnegrupper.

Samlingen indeholder cirka 250 000 fotografier, der er ordnet alfabetisk. Halvdelen af portrætsamlingen er registreret i et excel ark, der kan rekvireres. De topografiske steder er ordnet efter land, by evt. gader eller bygninger.

Få indtryk af indholdet via listen over emnegrupperne. Bemærk emnerne afspejler tidsperioden, som billederne er skabt i, så man kan blive overrasket.

Se liste over emnegrupper for Dagens Nyheder/Nationaltidende

Se hvordan billederne er brugt i avisen via Mediestream.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Gyldendalske samling af egne pressefotografier

Pressefotografi cirka 1910-1960.

Består af cirka 40.000 fotografier og er registreret i bibliotekssystemet. De er ordnet i æsker efter emner. Æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Pressehusets billedarkiv

Cirka 3,5 millioner fotografier optaget fra 1950 til 2003. Pressefotografier, portrætter, topografiske billeder samt emneordnede grupper.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Tidens Kvinder

Cirka 10.000 billeder fra tidsskriftet ordnet i portrætter, topografi og emner cirka 1935-1969.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Daguerreotypier

Skandinaviens største samling af de tidligste fotografier kaldet daguerreotypier (aftryk på forsølvede kobberplader behandlet med joddampe). Mere end 700 daguerreotypier. De kan søges i Daguerreobase, i Europeana og som del af Det Nationale Fotomuseum i Kunstindeks Danmark.

Samtlige billeder er digitaliseret og tilgængelige online. Originale værker tages kun undtagelsesvis frem. 

Diversesamlingen 

Samlingen indeholder de billeder, der ikke kan placeres som portræt, topografi eller historisk begivenhed, cirka 25.000 enheder. De ligger i cirka 4.200 kuverter og læg med mellem 1 og 20 billeder i hver.

Diversesamlingen er ordnet efter emneord

Bemærk at emnerne afspejler tidsperioden, samlingen er skabt i, så man kan blive overrasket. 

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Foreninger

Arkiv for Dansk Jazzhistorie

Cirka 600 fotografier fra det danske jazzmiljø. Portrætter og gruppebilleder. Affotograferinger. Alfabetisk opstillet.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Fotografarkiver

John E. Carrebye (1911-1995)

Cirka 24.500 negativer til dels med tilhørende bestillingsprotokoller fra perioden 1930-1970. Fortrinsvis reklameoptagelser.

Negativerne er meget nedbrudte, og vi tager dem derfor kun undtagelsesvis frem. En tredjedel er heldigvis blevet digitaliseret og er tilgængelig i digitale samlinger.

Holger Damgaard (1870-1940)

Ansat som den første pressefotograf på Politiken i 1908. Var tilknyttet avisen frem til 1940 og tog i denne periode billeder af allehånde historiske begivenheder og steder. 39.000 glaspladenegativer i depot. Papirkopier af disse er spredt i samlingen. Dertil kommer en række senere indkøbte positiver.

Holger Damgaards teaterbilleder

Scenebilleder fra københavnske teatre optaget af Holger Damgaard 1909-1940. Opstillet efter teatre.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Peter Elfelt (1866-1931)

Fotograf og filminstruktør. Åbnede atelier på Købmagergade i 1893 og blev kongelig hoffotograf i 1901. Optog ved siden af portrætterne en lang række fotografier og film af begivenheder. Over 250.000 negativer og et ukendt antal positiver. Papirkopier er placeret forskellige steder i billedsamlingen.

Per Folkver (1953-2014)

Fotograf, skribent, underviser, redaktør mm. Medstifter af fotokollektivet Ragnarok. Pressefotograf på Jyllandsposten og Politiken samt fotochef på Politiken. Over 400.000 negativer, et stort antal positiver og dias. En del af positiverne er indlemmet i Det Nationale Fotomuseums samling og kan søges i KID.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Keld Helmer-Petersen (1920-2013)

Det modernistiske fotografis pioner siden udgivelsen af 122 Farvefotografier i 1948. Eget atelier med speciale i arkitektur- og designfotografi fra 1956. Negativ- og diassamling samt diverse arkivmateriale med registrant. 14.000 negativer og dias er digitaliserede.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i album, fotosamling samt arkivalier efter emne, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Marianne Hoppe Grøndahl (1938–2012)

Udlært reklamefotograf. Freelance dokumentarfotograf siden slutningen af 1970erne og teaterfotograf fra 1980 til 1999. Negativarkiv med registrant. Cirka 300.000 negativer.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

John R. Johnsen (1945-2016)

Dansk fotograf. Fulgte Den Kongelige Ballet 1970-95. Har fotograferet Maurice Béjarts kompagni, New York City Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre og mange andre. Har udstillet i 17 lande. 200.000 negativer og 20.000 papirbilleder. Heraf er 1.000 digitaliseret.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet efter balletter. Materialet kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Klaus Lindewald (1935-1986)

Omfattende samling positiver og negativer fra Lindewalds virke som teaterfotograf ved en række teatre i København. Optagelserne skildrer såvel arbejdet forud for forestillingerne som det endelige resultat på scenen. Positiver og kontaktaftryk er arkiveret under de respektive teatre, alfabetisk efter forestilling (bl.a. Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Folketeatret, Det Danske Teater).

Henvendelse via Spørg biblioteket.

H.J. Mydtskov (1887-1973), Jørgen Mydtskov (1931-2011) og Rigmor Mydtskov (1925-2010)

Teaterfotografier fra perioden 1931-1964 optaget af H.J. Mydtskov og sønnen Jørgen Mydtskov med alfabetisk registrant. Portrætfotografier (seneste optagelser fra 1969) optaget af H.J. Mydtskov og datteren Rigmor Mydtskov.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Rie Nissen (1904-1988)

Udlært hos Th. Andresen. Ansat hos Hans Robertson i Berlin 1929-1930. Diverse positiver samt negativsamling og protokoller. Cirka 10.000 enheder.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Harry Opstrup (1922-2005)

Amatørfotograf med speciale i naturfotografi. Cirka 1.000 dias og 1.000 papirbilleder med naturmotiver fra Danmark, Grønland og Afrika.

Cirka en fjerdedel af billederne er blevet digitaliseret og er tilgængelig i digitale samlinger.

Bruno Schleifer (1905-1989)

Aktiv inden for tysk arbejderpolitik. Emigrerede i 1933 til Danmark. Autodidakt fotograf med tilknytning til bl.a. Sven Türck og billedbureauet Mundi. 14 arkivkasser med glaspladenegativer, en del s/h kopier og to scrapbøger med avisudklip.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Strüwing Reklamefoto

Reklamefotograferne Aage Strüwing (1913-1989) og sønnen Jørgen Strüwing har fotograferet dansk arkitektur tegnet af Arne Jacobsen, Vilhelm Lauritzen, Eva og Nils Koppel, Preben Hansen, Hvidt og Mølgaard, Eske Kristensen m.fl. Samlingen indeholder endvidere optagelser af kunsthåndværk, design og møbler fra bl.a. Fritz Hansen og Louis Poulsen. Mellem 100.000 og 200.000 negativer samt en registrant (3 ringbind).

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Fotograf Preben Søborgs Sportsfotografier

Preben Søborg (1943-2013) var sportsfotograf siden 1972 med badminton og atletik som speciale. Fast fotograf for Dansk Idrætsforbund. Positivsamling. Cirka 500.000 enheder.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Sven Türck (1897-1954)

Illustrationsfotograf med atelier på Vesterbrogade. Optog billeder af dagligliv, nationale symboler, begivenheder, forretninger, personer mm. Var også berygtet for sine billeder af påstået paranormale fænomener. Negativarkiv og talrige aftryk. Protokol med emner og salgskataloger. En del af samlingen er tilgængelig online.

Fotograffirmaet Jacob + Weiland Reklameoptagelser

Cirka 100.000 negativer, positiver og dias (reklameoptagelser) fra perioden 1970-2008.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Historisk Kronologisk Samling

Den historiske samling på cirka 100.000 billeder viser begivenheder i ind- og udland ordnet kronologisk efter begivenheder og årstal: krige, demonstrationer, politiske begivenheder, ekspeditioner og meget andet.

Samlingen består af en dansk og en udenlandsk række. I anledning af 150 året for krigen i 1864 digitaliserede vi cirka 2.400 billeder og udgav i 2014 den digitale særudgivelse "1864".

Derudover er alle billeder fra den danske samling i perioden 1914-1939 (og en serie fra den udenlandske) og fra den danske besættelse 1940-1945 tilgængelige online.

Efterfølgende er resten af den danske del af samlingen blevet digitaliseret, så alt fra begivenheder fra før 1099-1990 er tilgængelig via digitale samlinger.

Den danske del af samlingen er tilgængelig online via digitale samlinger.

Luftfotosamlingen

Samlingen består af 5,2 millioner enheder - positiver som negativer. Primært klassiske skråfotografier af bondegårde og husmandssteder og især fra perioden 1936-1992. Samlingen indeholder også lodfotografier, der primært anvendes til kortlægning og som oversigt over et givet område. Se billederne online i Danmark set fra luften og få mere information om billederne.

Bladtegnersamlingen

Bladtegnersamlingen har mere end 150.000 originaltegninger, der bredt og favnende spænder over dansk bladtegnings historie. Mere end 200 bladtegnere er i dag repræsenteret i samlingen, og stadig flere kommer til. Dele af samlingen er tilgængelig online.

Den Nationale Fotosamling

En eksklusiv del af fotografisamlingen hører under Den Nationale Fotosamling. Den kan søges og ses i Kunstindeks Danmark.

Plakatsamlingen

Samlingen indeholder både danske og udenlandske plakater, der er samlet i en oversigt. Der har været pligtaflevering for danske plakater siden 1998.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Russiske plakater

Politiske og historiske russiske plakater. Cirka 300 enheder, især fra tiden efter revolutionen, 1920'erne og 1930'erne.

Registrant v. Anja Lollesgaard. 

Cirkus

Plakater cirka 1.500 enheder. Cirka halvdelen af samlingen er registreret i bibliotekssystemet. 

Kinesiske plakater

De kinesiske plakater er alle lagt online.

Postkortsamlingen

Samlingen er ordnet efter stednavn og emneord. 

Se liste over emneord for postkortsamlingen.

Portrætsamlingen

Portrætsamlingen omfatter cirka 650.000 portrætter. Her er billeder af mere end 70.000 personer. Dele af samlingen er tilgængelig online, af de danske personer er mindst ét portræt per navn tilgængeligt online, forudsat at den portrætterede er død før 1935. Desuden er billeder af udvalgte danske personer blevet fuldstændig digitaliseret og er tilgængelige online.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet efter personer, kuverter og læg kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Gruppebilleder er billeder, hvorpå der optræder mere end tre personer. De er ordnet i kategorier (efter erhverv etc.) i henholdsvis en dansk og en udenlandsk del.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Privatsamlinger

Agerholms samling

Portrætmedaillonstik fra 1700- og 1800-tallet. Fortrinsvis danskere. Søges i bibliotekssystemet. 

Fru Daniels samling

Kongelige portrætter fra 1860-1960, cirka 20.000. Ordnet efter lande. 

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Thorkild Hansens samling (1927-1989)

Forfatter til hovedværkerne Det lykkelige Arabien (1962) og romantrilogien om den danske slavehandel, Slavernes kyst (1967), Slavernes skibe (1968) og Slavernes øer (1970). Billedarkiv med egne og andres fotografier med registrant. Cirka 30.000 billeder.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emner, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Kruses Gouacher

13 gouacher med topografiske motiver udført af Rasmus Henrik Kruse. Fysisk registrant findes: Johs. E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse, naturmaler og antikvar. Store formater YZYQ Krus Tang.

Samlingen er tilgængelig online via digitale samlinger.

Limprichts silhouetsamling

249 silhouetter af Limpricht og Weitland, især medlemmer af Drejers Klub i beg. af 1780'erne.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet som album og kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Müllers Pinakotek

4.433 kobberstik fra perioden cirka 1500-1795, der illustrerer Danmarks og Norges historie i portræt, topografi og historiske billeder.

Samtlige billeder er scannede og tilgængelige online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Rawerts Maleriske Rejse

1.605 akvareller og tegninger fra 1805-1847 visende topografiske lokaliteter, dels fra Danmark, dels fra det øvrige Europa. Billederne er lavet under O.J. Rawerts rejser som industrihistoriker og som privatperson.

Samtlige billeder er scannede og tilgængelige online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Kirsten Wiwels silhouetsamling

138 silhouetter, væsentligst fra 1920'erne. Søges i bibliotekssystemet.

Topografisk Samling

Den topografiske samling omfatter billeder fra Danmark og udland, cirka 500.000 enheder. Samtlige billeder fra København og Grønland er tilgængelige online. Øvrige billeder er ordnet efter stednavn.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Virksomheds- og institutionsarkiver

DANIDA arkivet

Billeder fra hovedmodtagerlandene af dansk bistand til udviklingslandene.
Registrant i afdelingen.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Dansk Design Center: DDC

Billedarkiv med optagelser af dansk design samt diverse arrangementer, udstillinger etc. Primært dias. Cirka 10.000 enheder.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emne, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Danske Kvinders Fotoarkiv

Billedsamling med cirka 5.000 fotografier af danske kvinders liv og virke i arbejde og fritid fra perioden 1880-1940.

Der er fotografier af moderen, hustruen, datteren, tjenestepigen, skolepigen, lærerinden, fabriksarbejdersken, kontordamen, telefonistinden, sygeplejersken, danserinden, skuespillerinden, ingeniøren og mange, mange flere, der visualiserer kvinderoller, kvindeerhverv og kvindeliv.

Samlingen består dels af affotograferinger af private billeder og fotografier fra andre institutioner, dels af indleverede originalbilleder.

Kortkartotek med kontaktkopier og vejledning til samlingen findes i billedsamlingen.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Ingeniørkorpsets tegninger

Håndkolorerede originaltegninger, omfattende bygninger og fæstningsværker fra Danmark, hertugdømmerne og danske bilande i perioden fra slutningen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet. Cirka 2.000 enheder.

Den oprindelige samling er spredt på flere arkiver. I registranten markerer rødt kryds, hvor de genfindes. s. 1-10, s. 11-20, s. 21-30, s. 31-40, s. 41-49B, s. 50-53.

Samtlige kort og prospekter er scannede og tilgængelige online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Karen Blixensamlingen (Rungstedlund fondens Billedarkiv)

Omfatter cirka 3.000 billeder af Karen Blixen, hendes familie og omgangskreds.

Samtlige billeder er scannede og tilgængelige online. Bemærk dog er fotografier med ophavsret kun tilgængelige fra læsesal. 

Det Kongelige Teater

Cirka 10.000 udskilte scenebilleder fra Det Kongelige Teaters arkiv cirka 1930-1965.

Samlingen er registreret i bibliotekets katalog. Den er ordnet i æsker efter emne, æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Arkivet fra ingeniørfirmaet Markersen & Søn

Billedmateriale vedrørende digebyggeri og inddæmningsarbejder.

Registrant findes.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Mellemfolkeligt Samvirke billedarkiv

Billeder fra udviklingslandene cirka 1960-1990. Cirka 10.000 enheder. Materialet indgik i Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsarbejde.

Registrant findes.

Samlingen er registreret i bibliotekets katalog. Den er ordnet i æsker efter emne, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Niels Bohrsamlingen

Affotograferet fra album i familieeje, viser Niels Bohr, hans familie og omgangskreds. Klausuleret.

Henvendelse via Spørg biblioteket.

Røde Kro Teaters billedarkiv

3947 scenebilleder, rollebilleder og portrætter. 1929-1961.

Registrant: "Røde Kro Teater : en registrant over Det kongelige Biblioteks samling af fotografier fra skuespil opført på Røde Kro Teater 1929-61". 

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emne, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

STORE NORD billedarkiv

Billedarkivet fra virksomheden Store Nord. Cirka 4.000 enheder.

Registrant findes.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emne, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Teatermuseet

Samling af fotos fra en række forestillinger på danske teatre:

 • Caféteatret (1969-78, bl.a. fra den franske Studio Scene og dramaskolen)
 • Casino (1916-19)
 • Dansk Skolescene (dias fra Thomas P. Hjejle 1924-38)
 • Helsingør Sommerteater (1914-49)
 • Det Kongelige Teater (1904-60, inkl. scenografi- og dekorationsfotos og en del balletbilleder)
 • Det Ny Scala (1966-72)
 • Det Ny Teater (1908-27)
 • Folketeatret (cirka 1912-30)
 • Jørgen Blaksted Turneen (1970-98)
 • Nørrebro (1980'erne)
 • Odense Teater (1896-1935)
 • Rialto (1980-2005)
 • Scala (1970-83)
 • Aarhus (1952-63) samt enkelte forestillinger på forskellige teatre

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emne, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen. Proveniens: Teatermuseet

Østasiatiske Kompagni billedarkiv

Virksomheden ØK gennem 100 år. Billedarkiv fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1980'erne. Cirka 180.000 enheder.

Registrant findes.

Samlingen er registreret i bibliotekssystemet. Den er ordnet i æsker efter emne, og æskerne kan bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen.

Øvrige

Danske billeder og teaterdekorationer

Anskuelsesbilleder, udklipsark, dukketeater.

Registrant til Alfred Jacobsens udgivelser findes.

Ex libris

Danske og udenlandske ex libris ordnet efter navn. Cirka 500 enheder.

Samlingen er digitaliseret og findes tilgængelig online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Kistebilleder

Kistebillederne er digitaliseret og findes tilgængelige online. Cirka 230 enheder.

Registrant: "V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk fra 1650-1870". KBH. 1961: APV MEK clau.

Neu-ruppin tryk

Folkelige etbladstryk, udklipsark, sprællemænd.

Fysisk registrant findes. Reol 68. E-Øst.

Perspektivkassebilleder

Danske og udenlandske prospekter opstillet efter land.