Ny stor forlagsaftale

Ny aftale om forskningspublikationer med forlaget Wiley er et stort skridt på vejen mod større åbenhed i forskningen og øget adgang til ny viden.

Håndtry over skrivebord

Foto: Colourbox

Det Kgl. Bibliotek har forhandlet en aftale på plads med en af verdens største udbydere af videnskabelige tidsskrifter, Wiley, der giver danske forskere og universiteter adgang til publicering i forlagets tidsskrifter – uden merbetaling.

En stor del af den samlede globale forskning ligger i dag låst bag betalingsmure, hvor de videnskabelige forlag kræver penge både for at udgive forskningsartikler og for at give adgang til at læse dem. Den nye aftale betyder helt konkret, at danske forskere kan udkomme gratis i Wileys publikationer. Desuden vil der være øjeblikkelig og gratis adgang til danske forskningspublikationer.

“Vi har med denne aftale ønsket at tage afstand til embargoperioder og hybrid publicering. Dansk forskning skal være åben og tilgængelig for hele verden, når forskningsartiklen bliver udgivet, og vi vil ikke betale for både adgang og publicering. Det er vi lykkedes med, og det er godt!”, siger Kira Stine Hansen, Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek.

Aftalen med Wiley løber de næste fire år, og det anslås, at aftalen samlet set vil medføre en betragtelig besparelse på de danske udgifter til Wiley. Vilkårene i aftalen ligner dem, det lykkedes at forhandle hjem i 2021 med Elsevier, en anden stor udbyder af forskningspublikationer.