Håndskriftsamlingen

I samlingen har vi blandt andet breve, manuskripter og håndskrevne bøger. De ældste er fra tidlig middelalder og de nyeste fra vores samtid.

Mappe med håndskrifter tages ud af reol, Det Kgl. Bibliotek

Foto: Laura Stamer

Håndskrifterne belyser hovedsageligt europæisk og dansk historie, litteraturhistorie og kulturhistorie.  

Samlingen indeholder håndskrevne bøger fra før opfindelsen af den trykte bog, arkiver fra danske forfattere, videnskabsfolk, kunstnere og kulturpersonligheder, samt materiale fra kulturelle institutioner og foreninger.  

Søg og bestil håndskrifter 

Gå til søgning eller brug det søgefelt, som du folder ud ved at klikke på luppen øverst på denne side.

Søg på for eksempel forfatter, titel, emne eller opstillingssignatur

Vælg ”håndskrifter” under materialetyper i afgræns resultater

I ”Avanceret søgning” kan du søge på opstillingssignatur ved at vælge ”Anden klassifikation” som søgefilter til venstre og håndskrift som materialetype til højre.

Oplysningerne om et håndskrift kan være meget kortfattede. Det skyldes, at indholdet af håndskrifterne og personarkiverne ofte også har været registreret på anden måde, for eksempel i trykte kataloger og registranter. Mange breve i de enkelte personarkiver er desuden registreret og kan findes i enkeltvis. 

Se guiden Få hjælp til at finde breve.

Førhen skulle du finde håndskrifterne ved at bruge en række håndskrevne og trykte kataloger og oversigter over samlingen. 

I dag kan du i de fleste tilfælde i stedet fremsøge og bestille håndskrifterne digitalt i bibliotekssystemet, men vær opmærksom på at oplysningerne i udgangspunktet stammer fra det håndskrevne systematiske katalog over håndskriftsamlingen, som i årene 2004-2010 blev overført til det digitale format uden at blive revideret.

Det betyder, at ordlyden ofte stammer direkte fra 1700- og 1800-tallet og kan være skrevet på forskellige sprog, herunder latin. Det betyder også, at du i nogle tilfælde er nødt til at finde supplerende oplysninger i trykte kataloger. Vi forbedrer løbende posterne og modtager gerne rettelser og forslag til forbedringer via Spørg biblioteket. 

Særligt om at søge og bestille håndskrifter i Aarhus 

For at bestille materialer som vi har i vores aarhusianske håndskriftsamling, skal du bruge registranten for at se, hvad vi har i samlingen. Du kan bestille materialerne ved at skrive til Spørg biblioteket.  

Bemærk at materialer fra denne del af håndskriftsamlingen kun kan benyttes på vores læsesal i Aarhus. 

Om håndskriftsamlingen 

Håndskriftsamlingen i København har blandt andet arkiver efter H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Anna Ancher, Georg Brandes, Karen Blixen, Tove Ditlevsen, Carl Nielsen og Inger Christensen, og i Aarhus og København har vi for eksempel materiale af Johannes V. Jensen. 

Håndskriftsamlingen i København fylder mere end fire hyldekilometer, og den består af både håndskrevne bøger og arkiver. En del håndskrifter er på pergament, men størstedelen er på papir. Person- og institutionsarkiverne kan også indeholde fotografier og genstande, der er modtaget sammen med papirerne. Derudover har vi materiale på mikrofilm samt fotografier af håndskrifter.  

I Aarhus har vi en mindre samling hovedsageligt med arkiver fra lærerkræfter ved Aarhus Universitet, blandt andet Jørgen S. Dich, professor i økonomi, Theodor Geiger, professor i sociologi, Grethe Hjort, professor i engelsk filologi, Jens Kruuse, kritiker og docent i sammenlignende litteratur, Peter Skautrup, professor i nordiske sprog og Adolf Stender-Petersen, professor i slaviske sprog og litteratur. 

Derudover findes der også i Aarhus breve, manuskripter, bøger og øvrige papirer fra forfattere, teologer, bibliotekarer, historikere, jurister, slægtsforskere med flere.  

Sådan henviser du til håndskrifter 

Når du laver henvisninger til håndskrifter, bør du ud over forfatter og titel bruge håndskriftets opstillingssignatur eller nummer. I bibliotekssystemet bliver opstillingssignatur omtalt som værk-ID. Hvis der er flere bind eller æsker, er det også vigtigt at henvise til nummeret på bindet eller æsken.