Svend Larsen

Direktør for Det Kgl. Bibliotek

Direktør for Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen

Foto: Thomas Søndergaard

Skriv til Svend Larsen kb@kb.dk

  • Formand for Kulturværdiudvalget
  • Formand for styregruppen for Kulturministeriets "Kultur og Ledelse"
  • Landsformand for Foreningen for Boghaandværk