Digital bevaring

Digital bevaring handler om, hvordan man kan sikre digitale materialer bedst muligt for eftertiden

Closeup af server med lysende dioder

Foto: Jørgen Fusgaard

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i både fysisk og digital form. Digital bevaring er derfor et indsatsområde for biblioteket, men også et område, man ikke kan være foruden, hvis man ønsker at stille digitale materialer til rådighed for brugerne på længere sigt

Uden digital bevaring vil der ikke være noget digitalt materiale at vise frem. Biblioteket indsamler meget store mængder af digitalt materiale hver eneste dag, blandt andet via pligtaflevering og donationer. Sideløbende arbejder vi hele tiden med at forbedre vores digitale bevaring samt overvåge tilstanden af de data, vi allerede har indsamlet.

Funktionsgruppen for digital bevaring

For at sikre, at arbejdet med digital bevaring sker på en koordineret og strategisk måde, har biblioteket nedsat en arbejdsgruppe, som har digital bevaring som deres primære arbejdsområde. Arbejdsgruppen er med til at afgøre, hvordan vi bedst sikrer vores digitale kulturarv for eftertiden. 

Det sker for eksempel ved at vejlede, når vi indsamler digitalt materiale, når vi sætter bevaringssystemer op, eller når vi ændrer på de beskyttende sikringsforanstaltninger for vores servere. 

Digital bevaring er kompliceret og kræver viden om en lang række emner inden for såvel tekniske og organisatoriske aspekter som for eksempel metadata og formater.

Forskning og videndeling om digital bevaring

Vi videndeler nationalt og internationalt om digital bevaring, hvilket er med til at give os forbedrede samarbejdsmuligheder om for eksempel bitbevaring, ligesom vi både øger vores egen viden og er med til at understøtte vores kolleger i feltet. Blandt vores kolleger er desuden en seniorforsker i digital bevaring, og det gør, at biblioteket er med helt i front på den internationale bevaringsscene - også når internationale standarder om digital bevaring skal revideres.

Vi bidrager til øget videndeling indenfor digital bevaring ved i samarbejde med blandt andre Rigsarkivet at være arrangører af konferencen iPRES i 2026 - en konference, som er førende inden for digital bevaring, og hvert år skifter lokation mellem Amerika, Europa og Asien for at sikre deltagelse fra hele verden.

Bitmagasinet

Som en del af arbejdet med digital bevaring har vi udviklet vores eget system til sikker bitbevaring af data, kaldet Bitmagasinet. Digitale data er skrøbelige, og i modsætning til hvis man mister et hjørne af en avis, vil man ikke kunne læse en digital fil, der har mistet ‘et hjørne’, det vil sige et par af de bits, som filen er sammensat af. 

Et bitmagasin er en slags arkiv, hvor vi ikke bare gemmer filerne i flere kopier sammen med deres metadata, men også løbende holder øje med, at de stadig er der og ikke har forandret sig. Ønsker du teknisk information om open source-projektet Bitmagasinet, så kan du finde det på bitrepository.org.

Politik og strategi for digital bevaring

Som led i at lave den bedst mulige bevaring af bibliotekets digitale kulturarvsmaterialer har vi skrevet en politik, der udstikker de overordnede rammer, samt en strategi, der forklarer os selv og andre, hvordan vi i praksis sikrer, at rammerne overholdes.