Lister over aviser i samlingen

Vi har registreret forskellige oplysninger om aviserne, så det er nemmere at bevare overblikket over samlingen samt navigere i den.

Forsidehoveder fra et udvalg af danske aviser og dagblade

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Lister

Følgende lister (også kaldet registranter) angiver, hvilke aviser og hvilke årgange af den enkelte avis vi har i avissamlingen. Desuden har vi oversigter over, hvilke aviser vi har mikrofilmet, hvornår aviserne har strejket, samt de spisesedler det er lykkedes os at indsamle. Du kan downloade hver enkelt liste som pdf.

Liste over distriktsaviser

Liste/registrant over hvilke distriktsaviser og hvilke årgange af den enkelte distriktsavis, vi har i avissamlingen.

NB: Distriktsaviser efter Det Kgl. Biblioteks definition.

Liste over mikrofilmede aviser

Liste/registrant over samtlige mikrofilmede aviser – både danske og udenlandske – og distriktsblade i avissamlingen.

Indekser

Indekser registrerer avisernes indhold, dvs. at du i dem får henvisninger til artikler i aviserne. De er især en hjælp, hvis du leder efter avisstof af ældre dato, og avisen ikke findes i mediestream.dk. Indekserne findes typisk som kartotekskort, mikrofiche og/eller trykte bøger, og de er ofte suppleret med en separat oversigt, som gør det muligt at slå op i indekset.

Spørg i Vejledningen på 1. sal efter følgende indekser:

  1. Berlingske politiske- og avertissementstidende (Morgen), 1864–1918
  2. Berlingske politiske- og avertissementstidende (Aften), 1892–1918
  3. Fædrelandet: Register over arbejdersagen i Danmark, 1871–1882
  4. Politiken, 1884–1924
  5. Politikkens kronikker 1934-sept.1940 (fra Hvem Hvad Hvor årg. 1935-1941)
  6. Socialisten / Socialdemokraten (kun socialhistorisk stof), 1871–1929
  7. Aviskronikindeks, 1940–1978
  8. Dansk artikelindeks, 1979–1992
  9. Dansk anmeldelsesindeks, 1979–1990
  10. Den danske artikelbase, der rummer Aviskronik- og Dansk artikelindeks 1945 ff. samt Dansk anmeldelsesindeks 1949 ff., kan søges i bibliotek.dk.