Få hjælp til at finde folkeminder og materiale om dagliglivets kultur

Vores samling af folkeminder fortæller om helt almindelige menneskers dagligliv og de historier, sange, traditioner med mere, som vi deler med hinanden i Danmark.

Ældre mænd i samtale siddende på gammel trillebør

Foto: Jørgen Jørgensen

Det Kgl. Biblioteks folkemindesamling er Danmarks arkiv for dagliglivets kultur. Vi indsamler, bevarer, udforsker og formidler almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, musik og dagligdags historier.  

Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelse for folks mundtligt erindrede tradition, men bruges i dag primært om det ældre materiale. Frem til midten af 1900-tallet havde vi især fokus på landbefolkningens kultur, men i dag har alle befolkningsgruppers kultur interesse, og vi arbejder både med historiske og nutidige forhold.

Søg og bestil 

De fleste af vores folkeminder og materialer om dagliglivets kultur opbevares på magasin, men du kan bestille dem frem til brug på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant. Bøger, håndskrifter og billeder kan du søge frem i bibliotekssystemet. Fold søgefeltet ud ved at vælge "søg" i topmenuen.

Når du har søgt på et emne, titel eller stikord, kan du til venstre i siden under "Særsamlinger" vælge "Dansk Folkemindesamling", hvis du ønsker at afgrænse din søgning. Du kan også vælge materialetype, hvis du for eksempel kun vil søge efter håndskrifter. 

Vi sender dig en e-mail, når materialet ligger klar til dig på Forskningslæsesalen. 

Husk at du altid skal bestille materialet, inden du møder op på læsesalen. Du skal også være opmærksom på, at der gælder særlige regler for brug af materialet på læsesalen.

Hvis du ikke kan finde, hvad du søger, kan du skrive til spørg biblioteket.

Du skal bruge bibliotekssystemet til at søge efter vores bøger og tidsskrifter om folkeminder og dagliglivets kultur.

Vores samling af fagbøger om dagliglivets kultur og folkeminder rummer i øvrigt også en stor særtrykssamling, der i mange tilfælde også er registreret i bibliotekssystemet.

Særtrykkene er ofte blot på få sider og kan for eksempel være en artikel eller et nedskrevet foredrag. Du vil i bibliotekssystemet se, at materialet er markeret "sær", men også at der under beskrivelsen står, at det er et særtryk. På samme måde har mange artikler fra tidsskrifter deres egen bibliotekspost, så du kan bestille en konkret artikel, der indgår i et større tidsskrift. De er markeret med "art", og i beskrivelse står "artikel i ..."

Alle poster er forsynet med søgbare stikord, ligesom det er muligt at søge på fritekst i alle felter.  

En del af vores bøger står frit tilgængelige til brug på læsesalen på 5. etage i Den Sorte Diamant, København, mens resten skal bestilles frem til brug på Forskningslæsesalen.

Du skal søge og bestille materialet som beskrevet ovenfor, og så skal du være opmærksom på, at materialet skal bestilles til gennemsyn på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København

Det kan gøre det lettere at søge i håndskrifterne, når du kender til folkemindesamlingen historie.

Folkemindesamlingens billeder kan du søge frem i bibliotekssystemet, og du får dem til gennemsyn på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant

Vi har også digitale billeder, som dog kun kan ses efter aftale i Den Sorte Diamant, København.  

Ikke alle billeder findes som positiver, og det kan derfor være nødvendigt at få negativet digitaliseret, førend du kan få det at se. Under "format" kan du se, hvilke formater billedet findes i. 

Ønsker du købe en digital kopi af et billede, har du også mulighed for at gøre det. 

Vær opmærksom på at der også findes billedmateriale i den del af folkemindesamlingen, som vi kalder håndskrifter.

Du kan finde flere billeder i billedsamlingen.

Folkemindesamlingen omfatter også lyd og video. Det er overvejende originaloptagelser og i mindre grad udgivet materiale.

For at finde frem til de ønskede lydoptagelser skal du bruge vores lydregistranter.

De ældste optagelser, vi har, er optaget på voksvalser i perioden 1902-1947. Nogle af de ældste danske optagelser af viser og spillemandsmusik er udgivet under titlen "Viser på valse" og findes på forskellige streamingtjenester eller på Dansk lyd. Du kan finde titlerne på forlaget Kragen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om adgang til folkemindesamlingens optagelser.

Hvis du er interesseret i en bestemt egn, kan du lave en topografisk søgning.

Klausuleret materiale

Materialerne i folkemindesamlingen er som hovedregel tilgængelige for alle, men noget materiale kan undtagelsesvis være klausuleret. Det vil sige, at vi ikke kan give alle fri adgang til det.  

I nogle tilfælde bliver et materiale klausuleret, fordi den, der har givet os materialet, ønsker at begrænse adgangen til det. Andre gange vurderer vi, at det er nødvendigt for at beskytte materialet på grund af private forhold.  

Klausuleringen ophører efter en årrække, hvorefter der er adgang til det.  

Hvordan ved du, om materialet er klausuleret? 

Er et materiale klausuleret, står det i beskrivelsen af det, når du bestiller det. Skriv til os hvis du har spørgsmål om klausulering og adgang til samlingen eller spørg efter en medarbejder, når du befinder dig på Forskningslæsesalen i Den Sorte Diamant, København.  

Dispensation fra klausulering af materiale

I visse tilfælde kan vi til forskningsformål lave en dispensation for klausuleringen. Skriv til spørg biblioteket for at høre nærmere.