Nodeudgivelser og værkfortegnelser fra Det Kgl. Bibliotek

Her kan du se lister over udgivelser fra tre af bibliotekets store udgivelsesprojekter, Carl Nielsen Udgaven, Hartmann-udgaven og Dansk Center for Musikudgivelse (DCM), samt et antal værkfortegnelser.

Carl Nielsen Udgaven, Hartmann-udgaven samt noder udgivet af DCM er såkaldt praktisk/videnskabelige udgaver. Det vil sige, at de er tilrettelagt med henblik på praktisk brug. Samtidig er der også nøje gjort rede for redaktionelle indgreb og for de afvigelser (varianter), der måtte være mellem forskellige kilder til værket. På den måde får læseren et indtryk af værkets tilblivelse og varians. Nodeudgivelserne er desuden forsynet med en indledende tekst, som introducerer til værkernes historie og reception.

Nederst på siden findes findes tematisk-bibliografiske fortegnelser over udvalgte komponisters værker. 

De fleste af publikationerne kan både downloades frit og købes i trykt udgave. Bemærk, at også de digitale udgivelser er underlagt ophavsret og derfor ikke må videredistribueres uden tilladelse, hverken i deres helhed eller i uddrag. DCM-udgivelser fra før 2017 tilbydes i de fleste tilfælde dog til download under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported licens.

Udgivelser, der ikke er tilgængelige digitalt, kan enten købes i handelen eller i de fleste tilfælde lånes i tryk form. Se under enkelte udgivelsesrækker.

Carl Nielsen Udgaven

Carl Nielsen Udgaven er den første samlede praktisk/videnskabelige udgave af komponistens værker. De 32 bind er udgivet med tilhørende klaverpartiturer (til operaer, korværker og koncerter), samt stemmemateriale. Hvert bind er forsynet med et forord, der beskriver hvert enkelt værks tilblivelseshistorie og en afsluttende kritisk beretning med kildeoversigt og revisionsberetning. Noder, forord og kritiske kommentarer kan downloades frit.

Udgaven er en tosproget dansk/engelsk. De to operaer findes dog desuden i en alternativ dansk/tysk version. Visse værker findes også som enkelthæfter.

Se også:
Carl Nielsen Udgaven i bibliotekssystemet
Errataliste til Carl Nielsen Udgaven
Trykt udgave hos forlaget Edition Wilhelm Hansen

Serie/bind Titel  
CNU I/1-3 Maskarade  
1. Akt (Dansk/Engelsk) PDF
2. Akt (Dansk/Engelsk) PDF
3. Act (Dansk/Engelsk) PDF
Kritisk beretning PDF
CNU I/4-5 Saul og David  
1. & 2. Akt (Dansk/Engelsk) PDF
3. & 4. Akt (Dansk/Engelsk); Kritisk beretning PDF
CNU I/6 Skuespilmusik 1:
Musik til Andreas Munchs skuespil En Aften paa Giske
Musik til Holger Drachmanns melodrama Snefrid
Sang til Helge Rodes skuespil Kampene i Stefan Borgs Hjem
Sang til Gustav Wieds og Jens Petersens skuespil Atalanta
Musik til Lauritz Christian Nielsens skuespil Willemoes
Musik til Otto Benzons skuespil Forældre
Musik til Ludvig Holsteins skuespil Tove
Musik til Jeppe Aakjærs skuespil Ulvens Søn
Musik til Adam Oehlenschlägers skuespil Hagbarth og Signe
Musik til Adam Oehlenschlägers Sanct Hansaftenspil
Musik til Einar Christiansens skuespil Fædreland
Musik til Helge Rodes prolog Shakespeare
Kvad til Jóhann Sigurjónsson's skuespil Løgneren
PDF
CNU I/7 Hr. Oluf han Rider - PDF
CNU I/8 Aladdin PDF
Suite af Aladdin PDF
CNU I/9 Skuespilmusik 2:
Moderen
Sange til Einar Christiansens skuespil Cosmus
Musik til Hans Hartvig Seedorff Pedersens Hyldest til Holberg
Musik til Harald Bergstedts Frilufts-spil Ebbe Skammelsen
Sang til Vilhelm From Bartrumsens skuespil Fra Rold til Rebild
Musik til Sophus Michaëlis' skuespil Amor og Digteren
Musik til Grundtvig-Paaske-Aften
PDF
CNU II/1 Symfoni nr. 1, Opus 7 PDF
CNU II/2 Symfoni nr. 2, Opus 16, De Fire Temperamenter PDF
CNU II/3 Symfoni nr. 3, Opus 27, Espansiva
Supplement: Beskrivelse af manuskript i Leipzig
PDF
 
CNU II/4 Symfoni nr. 4, Opus 29, Det Uudslukkelige PDF
CNU II/5 Symfoni nr. 5, Opus 50 PDF
CNU II/6 Symfoni nr. 6, Sinfonia semplice PDF
CNU II/7 Orkesterværker 1: PDF
Andante tranquillo e Scherzo PDF
Suite for Strygeorkester, Op. 1 PDF
Symfonisk Rhapsodi PDF
Ouverture, Helios, Op.17 PDF
CNU II/8 Orkesterværker 2:
Saga-Drøm, Op.39
Ved en ung Kunstners Baare
Nærmere Gud til Dig
Pan og Syrinx, Op.49
Rhapsodisk Ouverture
Bøhmisk-Dansk Folketone
PDF
CNU II/9 Koncerter: PDF
Koncert for Klarinet og Orkester, Op. 57 PDF
Koncert for Fløjte og Orkester PDF
Koncert for Violin og Orkester, Op. 33  
CNU II/10 Kammermusik 1:
Præludium og Tema med Variationer for Soloviolin, Op.48
Preludio e Presto for Soloviolin, Op. 52
Kvartet for to Violiner, Bratsch og Cello i G Minor, Op.13
Kvartet for to Violiner, Bratsch og Cello i F Minor, Op.5
Kvartet for to Violiner, Bratsch og Cello i E Flat Major, Op.14
Kvartet for to Violiner, Bratsch og Cello i F Major, Op. 44
Kvintet for to Violiner, to Bratscher og Cello
PDF
CNU II/11 Kammermusik 2:
Sonate Nr. 1 for Violin og Klaver, Op.9
Sonate Nr. 2 for Violin og Klaver, Op.35
Fantasistykker for Obo og Klaver, Op.2
Canto Serioso
Serenata in vano
Kvintet for Fløjte, Obo, Klarinet, Horn og Fagot, Op.43
Tre Stykker for Langeleg
Allegretto for to Blokfløjter
PDF
CNU II/12 Klaver- og Orgelværker
Supplement til Suite, Op. 45: Beskrivelse af manuskript i Leipzig
PDF
CNU III/1 Kantater 1:
Hymnus Amoris, Op.12
Søvnen, Op.18
Fynsk Foraar, Op.42
PDF
CNU III/2 Kantater 2:
Kantate til Lorenz Frøhlich-Festen
Kantate ved Studentersamfundets Bygnings Indvielse
Kantate til Universitetets Aarsfest, Op.24
Kantate til Mindefesten i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen paa København
Kantate ved Aarhus Landsudstillings Aabnings-Højtidelighed 1909
PDF
CNU III/3 Kantater 3:
Franz Neruda in Memoriam
Hymne til Mindefesten paa Niels W. Gades 100-Aarsdag
Kantate ved Grosserer-Societetets Hundredaarsfest
Kantate ved Polyteknisk Læreanstalts 100 Aars Jubilæum
Hymne til Kunsten
Kantate ved Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelses 50-Aars Jubilæum
Digtning i Sang og Toner ved Svømmehallens Indvielse
PDF
CNU III/4-7 Sange  
Bind 1 PDF
Bind 2 PDF
Bind 3 PDF
Tekstbind inkl. forord, kritisk beretning og sangbare oversættelser til engelsk PDF
CNU IV/1 Juvenilia et Addenda PDF

J.P.E. Hartmann. Udvalgte Værker / Selected Works / Ausgewählte Werke

Hartmann-udgaven er en kritisk-videnskabelig udgave af udvalgte værker. Udgaven er tresproget (dansk, tysk, engelsk). Den afsluttende revisionsberetning findes dog udelukkende på engelsk.

Se også Hartmann Udgaven i bibliotekssystemet samt trykt udgave i bibliotekets webshop.

Serie/bind JPEH nr. Titel  
I/1 JPEH 01 Symfoni nr. 1, opus 17 / Symphony No. 1, Opus 17 / Symphonie Nr. 1, Opus 17  
I/2 JPEH 02 Symfoni nr. 2, opus 48 / Symphony No. 2, Opus 48 / Symphonie Nr. 2, Opus 48  
III/1 JPEH 05 Klaverværker 1 / Piano Works 1 / Klavierwerke 1 PDF
III/2 JPEH 06 Klaverværker 2 / Piano Works 2 / Klavierwerke 2 PDF
    Supplement til JPEH 05-06 PDF
IV/1 JPEH 03 Liden Kirsten, opus 44 / Little Kirsten, Opus 44 / Klein Karin, Opus 44  
IV/2   Et Folkesagn / A Folk Tale / Eine Volkssage  
V/1 JPEH 04 Vølvens Spaadom, opus 71 / The Prophecy of the Sibyl, Opus 71 / Wahrspruch der Wölwe, Opus 71  

Dansk Center for Musikudgivelse

Den oparbejdede ekspertise fra Carl Nielsen Udgaven blev videreført i Dansk Center for Musikudgivelse (DCM), der i perioden 2009-2020 fungerede som en forskningsenhed på biblioteket. Centeret havde til formål at tilgængeliggøre musikalske værker og musikhistoriske kilder af interesse for musikforskningen og det praktiske musikliv. I denne forbindelse var der desuden fokus på at videreføre, udvikle og udbygge kompetencer inden for musikfilologi samt at udvikle metoder og værktøjer til digital musikedition. Centeret udgav også andet musikrelateret materiale, herunder værkfortegnelser.

Nodeudgivelser

Se også DCM nodeudgivelser i bibliotekssystemet samt trykte udgaver hos forlaget Edition S.

Titel Form  
J.F. Frøhlich: Symfoni i Es-dur, opus 33 (DCM 010) Partitur PDF
Asger Hamerik: Qvartetto (DCM 018) Partitur PDF
Stemmer PDF (ZIP)
Emma Hartmann: Klaverstykker (DCM 016) Klaver PDF
J.P.E. Hartmann: Klavertrio (DCM 020) Partitur PDF
Peter Heise: Drot og Marsk Partitur, bd. 1 (DCM 012) PDF
Partitur, bd. 2 (DCM 013) PDF
Klaverpartitur (DCM 015)  
Stemmer (DCM 021)  
Peter Heise: Ouverture til 'Marsk Stig' (DCM 007) Partitur PDF
Stemmer PDF (ZIP)
Peter Heise: Strygekvartetter (DCM 028) Partitur PDF
Strygekvartet nr. 1, stemmer PDF (ZIP)
Strygekvartet nr. 2, stemmer PDF (ZIP)
Strygekvartet nr. 3, stemmer PDF (ZIP)
Strygekvartet nr. 4, stemmer PDF (ZIP)
Strygekvartet nr. 5, stemmer PDF (ZIP)
Strygekvartet nr. 6, stemmer PDF (ZIP)
C.F.E. Horneman: Aladdin Partitur, bd. 1 (DCM 030) PDF
Partitur, bd. 2 (DCM 030) PDF
Klaverpartitur (DCM 031)  
Stemmer (DCM 032)  
Paul von Klenau: 20 Sange til tekster af Ludvig Holstein (DCM 006) Partitur PDF
Paul von Klenau: Sonatine i E-dur (DCM 002) Klaver PDF
Paul von Klenau: Sonate i f-mol (DCM 001) Klaver PDF
Paul von Klenau: Klaverkoncert (DCM 023) Partitur PDF
Paul von Klenau: Symfoni nr. 8 (DCM 027) Partitur PDF
Paul von Klenau: Symfoni nr. 9 Partitur (DCM 014) PDF
Klaverpartitur (DCM 017) PDF
Stemmer (DCM 019) PDF (ZIP)
H.C. Lumbye: Dronning Louise Vals (DCM 004) Partitur PDF
Stemmer PDF (ZIP)
H.C. Lumbye: Maritana (DCM 005) Partitur PDF
Stemmer PDF (ZIP)
H.C. Lumbye: Telegraph-Galop (DCM 003) Partitur PDF
Stemmer PDF (ZIP)
Carl Nielsen: Quintet for Flute, Oboe, Clarinet, French Horn and Bassoon, Opus 43 (Selected Sources for Carl Nielsen's Works, Vol. 2) Faksimileudgave PDF
Georg Patermann: To bryllupsmotetter (DCM 008) Vokalpartitur PDF
J.A. Scheibe: Passionskantate (DCM 011) Partitur PDF
Udvalgte værker fra Brødremenigheden i Christiansfeld (DCM 022) Partitur PDF
Andreas Friederich Ursinus: Orgelkoraler (DCM 026) Orgel PDF

Værkfortegnelser

DCMs værkfortegnelser er tematisk-bibliografiske fortegnelser. Det vil sige, at de blandt andet viser begyndelsen af hver komposition og henviser til de kendte kilder til værkerne, herunder trykte udgaver fra komponistens levetid.

Se også DCMs værkfortegnelser i bibliotekssystemet samt trykte udgaver hos Museum Tusculanums Forlag og Multivers

KomponistTitel 
Carl NielsenCatalogue of Carl Nielsen's Works (CNW)Onlineversion
J.A. ScheibeJohann Adolph Scheibe. A Catalogue of His Works (SchW)Onlineversion
J.P.E. HartmannJ.P.E. Hartmann. Thematic-Bibliographic Catalogue of His Works (HartW)Onlineversion
Niels W. GadeNiels W. Gade. Thematic-Bibliographic Catalogue of His Works (NWGW)Onlineversion
Carl NielsenBibliography 1985-2019Onlineversion
Peter HaugeBibliography. Textual Criticism and Philology. Music Editing and NotationOnlineversion