Judaistisk samling

Judaistisk samling indeholder håndskrifter og bøger på jødiske sprog som hebraisk og jiddisch.

Gammelt dokument med hebræiske skrifttegn
Foto: Ophav ukendt

Adgang til materialerne

For almindelig søgevejledning, se Få hjælp til at finde håndskrifter.

De trykte materialer (bøger og tidsskrifter) er med få undtagelser registeret i Det Kgl. Biblioteks katalog, og kan søges og bestilles her fra vores hjemmeside. De er tilgængelige enten som hjemlån eller til brug på læsesalen.

Bibliotekets håndskrifter på jødiske sprog er delvist tilgængelige digitalt, som del af Digitale samlinger. Hovedparten af de håndskrifter, som endnu ikke er blevet digitaliseret, kan fremsøges i bibliotekssystemet.

For yderligere oplysninger er det også muligt at bruge det online-katalog, som Nationalbiblioteket i Jerusalem har oprettet over jødiske håndskrifter i hele verden. På dette site, gå til ’Advanced search’ og vælg derefter ’Current location: Copenhagen’ og ’Collection: Royal Library, Copenhagen’ i dropdown-menuerne.

Samlingens historie

Kirkens og universitetets interesse for den hebraiske bibel, parret med samme institutioners ønske om mulighed for tilbagevisning af den jødiske fortolkning af teksterne, forklarer at der i bibliotekets samlinger, fra ældste tid, er indgået håndskrifter og andet materiale inden for jødedom og jødisk kultur. Samlingens største udvidelse kom dog med erhvervelsen af rabbiner David Simonsens samlinger i 1932, med ca. 200 håndskrifter, ca. 20.000 trykte bind samt et righoldigt arkiv.

Samlingen kom uskadt igennem den nazistiske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig og udvidedes efterfølgende, bl.a. ved donationer som tak for det danske folks indsats i forbindelse med redningen af de danske jøder.

Samlingsindhold

Omtrent halvdelen af samlingens titler er på hebraisk, og den resterende del er ligelig fordelt mellem jiddisch og andre (primært vesterlandske) sprog.

  • The Copenhagen Maimonides” – håndskrift skrevet og illumineret år 1348 i Catalonien. Moshe ben Maimons (Maimonides, ca. 1135-1204) værk Moreh Nevukhim (’Vejledning for rådvilde’) er et hovedværk inden for jødisk (og middelalderlig) aristotelisk filosofi. Det er samlingens i særklasse mest kendte håndskrift, især på grund af dets smukke illuminationer (udsmykninger).
  • De syv hebraiske bibelhåndskrifter (i alt ti bind), som blev erhvervet i forbindelse med Den Arabiske Rejse af F. C. von Haven (1727-1763). Også flere af disse håndskrifter er forsynet med smukke illuminationer.