Forfatter Poul Andræ med anden mand på et postkort

Foto: Ophav ukendt

Baggrundshistorie

Bliv klogere på historien om kampen for rettigheder til LGBTI+ personer igennem Danmarks historie.

Fra Christian V.'s Danske Lov til 1800-tallet

Homoseksualitet var ulovligt i Danmark i flere århundreder. I Christian V.'s Danske Lov fra 1683 står der, at "omgængelse, som er imod naturen, straffes med bål og brand". Det betød, at der principielt var dødsstraf for at dyrke homoseksuel sex. Reelt så blev det dog til meget få domme, da det er svært at bevise, hvad to personer laver i enrum, når de ellers er enige om at gøre det. I 1866 bliver straffen ændret til forbedringshusarbejde, hvor man afsoner mellem otte måneder og seks år.

Omkring 1890 begynder man at opfatte homoseksualitet som værende en sindslidelse, og derfra ser man mildere afstraffelse, end hvad strafferammen fra 1866 angav. Fælles for lovene var, at de næsten eksklusivt var rettet mod homoseksuelle mænd, da den gængse tanke var, at kvinder var foruden kønsdrift, hvilket gjorde det relativt uproblematisk for to kvinder at leve sammen i et diskret forhold.

Malerne Marie Luplau og Emilie Mundt med deres adoptivdatter
Malerne Marie Luplau (1848-1925) og Emilie Mundt (1842-1922) med deres adoptivdatter Carla. Luplau og Mundt mødte hinanden på Vilhelm Kyhns private tegne- og maleskole for kvinder i 1872. I 1877 flyttede de sammen på Frederiksberg, hvor de senere åbnede deres egen tegneskole for kvinder. I 1890 adopterede parret datteren Carla Mundt-Luplau.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

1900-1929

I slutningen af 1800-tallet flytter flere homoseksuelle til storbyerne, hvor det er lettere at finde andre homoseksuelle. Dog skaber denne tilstrømning røre, da man ser en stigning i mandlig prostitution. I 1905 bliver det forbudt for to mennesker af samme køn at købe sex af hinanden. Kort efter går politiet hårdt efter homoseksuelle mænd - blandt andet med ransagninger af deres hjem. "Den Store Sædelighedssag" i København i 1906 forarger mange, både de bornerte og dem der synes, at politiet farer lige lovlig hårdt frem. Der bliver skrevet meget om retssagerne mod homoseksuelle mænd frem til sommeren 1907.

I perioden kommer der også flere og flere udgivelser om homoseksualitet. I slutningen af 1800-tallet udkommer Herman Bangs "Haabløse Slægter". Bang skriver dog ikke åbent om homoseksualitet, men får alligevel en sædelighedsdom. "Nina" af Otto Martin Møller der har den første moderne lesbiske karakter i dansk litteratur. I starten af 1900-tallet kommer der flere udgivelser blandt andet af de nu næsten glemte forfattere Christian Houmark, Karl Larsen, Aage von Kohl og Emmy Carell.

Forfatter Herman Bang på trappe med andre kunstnere
I højre side ses Herman Bang kort før sin død i 1912 og bagerst står hans mangeårige bofælle, journalist og forfatter Christian Houmark. De to boede sammen i Lille Kongensgade i København, men de var sandsynligvis ikke kærester. Dog eksisterede der stor respekt mellem de to mænd, og måske var Houmark lettere forelsket i Bang. Selvom han skildrede homoseksualitet i flere af sine romaner, heriblandt "For Guds Aasyn" fra 1910, var det først i 1950, at han posthumt erkendte sin seksualitet offentligt i bogen “Naar jeg er død”.

Foto: Ophav ukendt

1930

Danske Lili Elbe får foretaget flere kønsmodificerende operationer, men efter et forsøg på at indoperere en livmoder i 1931 dør hun.

1933

Borgerlig Straffelov i 1930 afkriminaliserer sex mellem mænd over 18 år, men loven træder først i kraft i 1933.

1948

Efter 2. verdenskrig bliver Kredsen af 1948 (det der i dag er LGBT Danmark) stiftet af Axel Axgil i Aalborg sammen med Doris Pollas som en forening for homoseksuelle og biseksuelle. I 1949 begynder de at udsende tidsskriftet “Vennen”, som i de første år fungerer som et medlemsblad. I årene efter udkommer flere forskellige medlemsblade, blandt andet “Pan”.

1952

I 1952 bliver den 26-årige tidligere amerikanske soldat Christine Jorgensen den første i verden, der får en vellykket kønsmodificerende operation. Det sker på Rigshospitalet i København og får stor presseomtale både herhjemme og i udlandet.

Christine Jorgensen, psykiateren Georg Stürup og lægen Christian Hamburger kigger på papirer
Christine Jorgensen med psykiater Georg Stürup og læge Christian Hamburger, der begge var involveret i Christines kønsskifteoperationerne i København. Christine var så glad for den venlighed, der var blevet vist hende under forløbet, at hun opkaldte sig efter Christian Hamburger.

Foto: Ophav ukendt

1955

Over flere hundrede homoseksuelle mænd anholdes og bliver fængslet under “Den store pornografi-affære” i 1955, hvor Københavns politi afslører et omfattende homoseksuelt prostitutionsnetværk i hovedstaden. Det satte den ellers fremvoksende homoseksuelle subkultur voldsomt tilbage og skabte interne stridigheder. Også medlemstallet i Forbundet falder drastisk på grund af frygten for at blive fængslet.

1961

“Den Grimme Lov” bliver indført og gør det kriminelt at betale for homoseksuelle mænds sexarbejde, hvis sexarbejderen er under 21 år gammel. Lige siden indførelsen arbejder Forbundet fra 1948 for at få ophævet loven, og i 1965 bliver den fjernet. I 1967 bliver Straffelovens bestemmelser for prostitution ens for homo- og heteroseksuelle. 

1971

Bøssernes Befrielsesfront (BBF) bliver dannet med det formål at formidle og oplyse om homoseksualitet og bøssepolitik til den brede befolkning blandt andet ved at opsætte gadeaktioner og bøssekaravaner rundt omkring i landet. Forbundets navn er et forsøg på at genvinde ordet ‘bøsse’, der er blevet brugt nedsættende om homoseksuelle mænd.

Bøsserup pigegarde trækker op til karneval i København
Bøsserup Pigegarde, en undergruppe af BFF, til karneval i København i 1982.

Foto: John Gøth

1973

Danseforbuddet ophæves. Før 1973 var det forbudt for to mænd at danse sammen. 

1974

Lesbisk bevægelse bliver dannet af kvinder fra Rødstrømpebevægelsen og kvinder fra Forbundet af 1948. 

1981

Homoseksualitet bliver fjernet på Sundhedsstyrelsens liste over danske sindssygelidelser.

1996

Det bliver med lov forbudt at forskelsbehandle på baggrund af seksuel orientering (sammen med race, religion, alder, handicap eller national, social og etnisk oprindelse) på arbejdspladsen. Først i 2015 vinder en transkønnet kvinde den første danske retssag om diskrimination på baggrund af køn og kønsudtryk.

2006

Lesbiske og enlige kvinder har nu ret til at blive kunstigt befrugtet på lige fod med kvinder i heteroseksuelle par. Siden 1997 har det været forbudt for lesbiske og enlige kvinder at blive kunstigt befrugtet hos en læge, hvorfor nogle har benyttet sig af andre muligheder. Blandt andet at blive kunstig befrugtet hos den såkaldte StorkKlinik, der blev drevet af en jordemoder og ikke en læge, hvorfor forbuddet ikke gjaldt.

2012

Folketinget vedtager lov om kønsneutralt ægteskab. Før 2012 har ægteskab kun været for par af modsatte køn, mens par af samme køn har kunnet indgå et registreret partnerskab siden 1989.

2014

Danmark gør som det første land i Europa og tredje land i verden, det muligt selv at skifte sit juridiske køn på baggrund af en refleksionsperiode på seks måneder.

2017

Danmark fjerner som det første land transkønnethed fra listen og sygdomsdiagnoser, så det at være transkønnet ikke længere sidestilles med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.