Småtryksamlingen

I samlingen finder du alt fra supermarkedskataloger til skillingsviser. Kort sagt: hverdagstryk.

DSB plakat 1955

Foto: Ophav ukendt

Alle stifter bekendtskab med småtryk – uden at tænke på det som en genre for sig. Småtryk kan bruges som kildemateriale til mange formål. Ofte er småtryk den eneste kilde til en forenings eller et firmas historie.

Hovedparten af Det Kgl. Biblioteks småtryksamling er ikke katalogiseret. Det betyder, at det meste ikke kan søges frem i for eksempel vores bibliotekssystem. 

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at vi ikke har materialet. Du kan skrive til os, og så hjælper vi med at finde de småtryk, du søger. Når du skriver til os, vil vi gerne vide hvilken institution, firma eller forening og hvilke år, samt arten af materiale og evt. emne, du søger. 

Vær opmærksom på, at du kun kan se småtryk på Forskningslæsesalen i Det Kgl. Bibliotek, København.

Hvad kan jeg finde?

Du kan finde materiale om så forskellige emner som Christiansborg Slots Brand 1884, andelsbevægelsens historie samt de første fortrykte julebroderier. 

Vi har forskellige visesamlinger for eksempel skillingsviser, viser på postkort, personelle lejlighedsviser og viser af navngivne forfattere for eksempel Grundtvig.

Af andre mindre samlinger kan nævnes besættelsen, stambøger, auktionskataloger, togplaner, politisk agitation, frøkataloger, rejsekataloger, kirkekoncert programmer, skattebøger og teaterprogrammer.

Flere af vores materialer kan også bruges til slægtsforskning.