Om Kunstbibliotekets bygning på Charlottenborg i Nyhavn

Kunstbiblioteket på Charlottenborg har siden 1754 gennemgået en lang række forandringer. Læs mere om den smukke bygning som ligger i hjertet af København.

Læsesalen Danmarks kunstbibliotek

Foto: Mikael Müller

Historien om Kunstbiblioteket (tidligere Danmarks Kunstbibliotek) på Charlottenborg går helt tilbage til 1754, hvor man kort efter oprettelsen af Kunstakademiet startede Kunstakademiets bibliotek som et skolebibliotek i 1758. Efterfølgende har biblioteket været huset flere steder på Charlottenborg, inden det flyttede ind i de nuværende lokaler i Udstillingsbygningen i 1883. Kunstakademiets bibliotek blev i 1996 adskilt fra Kunstakademiet og fik navnet Danmarks Kunstbibliotek.

Fakta om Kunstbiblioteket på Charlottenborg

  • Kunstakademiet blev oprettet på Charlottenborg 31. marts 1754.
  • I 1758 blev Kunstakademiets bibliotek grundlagt som et skolebibliotek.
  • Biblioteket fik sine egne lokaler i 1883 i udstillingsbygningen (den nuværende læsesal).
  • Udstillingsbygningen er tegnet af arkitekterne Ferdinand Meldahl og Albert Jensen.
  • I 2017 fusionerede Danmarks Kunstbibliotek (nu Kunstbiblioteket) med Det Kgl. Bibliotek, men har stadig til huse i den smukke bygning i hjertet af København.