Ophavsret og brug af vores materialer

Find svar på nogle af dine spørgsmål om ophavsret set i relation til Det Kgl. Bibliotek. Bemærk at vi ikke kan tilbyde hjælp i forbindelse med juridiske spørgsmål.

Ark med paragraftegn

Foto: Colourbox

På Det Kgl. Bibliotek vil vi helst stille så store dele af kulturarven til rådighed for vores brugere som muligt, men vi overholder naturligvis den danske lovgivning som for eksempel lov om ophavsret. Her kan du måske finde svar på nogle af dine spørgsmål om ophavsret, men vi kan desværre ikke tilbyde juridisk rådgivning i forbindelse med ophavsret eller anden lovgivning.

Vi har generelt ikke ophavsret til de værker, som indgår i vores samlinger.

Ophavsretten tilhører skaberen af et værk, for eksempel en forfatter, en fotograf eller en tegner. Skaberen kalder man "ophavspersonen", og loven om ophavsret er lavet, så ophavspersonen kan bestemme over sit værk og eventuelt tjene penge på det. Man siger, at ophavspersonen har eneret til sit værk. Nogle værker er skabt i samarbejde mellem flere ophavspersoner, for eksempel flere forfattere, og så har ophavspersonerne ophavsretten i fællesskab.

Generelt er værker i Danmark beskyttet af loven om ophavsret i en periode, fra værket bliver skabt og indtil 70 år efter ophavspersonens død. I den periode skal ophavspersonen eller dennes arvinger, give tilladelse (samtykke), hvis andre vil bruge værket. Det betyder også, at ophavspersonen eller arvingerne kan kræve et honorar, når andre bruger deres værk.

I nogle tilfælde er der undtagelser til ophavspersonens "eneret". Som et eksempel på en undtagelse giver loven mulighed for kopiering af offentliggjorte værker, for eksempel bøger og tidsskrifter til privat brug.

En ophavspersonen eller dennes arvinger kan også overdrage sin ophavsret til andre, for eksempel et forlag eller et pladeselskab. Så er det forlaget, pladeselskabet eller personen, som ophavsretten er overdraget til, der har "eneretten" og skal godkende, at du bruger materialet.

I nogle tilfælde har ophavspersoner solgt eller doneret deres ophavsret til Det Kgl. Bibliotek, og så giver vi naturligvis tilladelse til brug af materialet uden betaling.

Husk dog altid at kreditere ophavspersonen.

Du skal være opmærksom på, at der kan være omkostninger forbundet med digitalisering, hvis materialet ikke allerede er digitaliseret.

Ophavsretlige spørgsmål kan være meget komplicerede, og vi kan desværre ikke tilbyde juridisk rådgivning til dig om ophavsret eller anden lovgivning.

Men vi hjælper gerne med praktisk vejledning og kan besvare nogle almindelige, ukomplicerede spørgsmål om brug af bibliotekets materiale, for eksempel om lovlig kopiering til privat brug, så spørg os gerne på vores læsesale, ved vores vejledningsskranker eller på Spørg biblioteket.

Vi har særlig forpligtelse til at hjælpe ansatte ved Københavns og Aarhus universiteter i forbindelse med ophavsret, fordi vi er universiteternes bibliotek.

Forskere og studerende ved Århus Universitet kan få råd og vejledning her:

Forskere og studerende ved Københavns Universitet kan få råd og vejledning her:

Hvis du vil læse mere om ophavsret, kan du finde juridisk litteratur om ophavsret i Danmark og i andre lande på biblioteket. Du kan finde og bestille bøger hos os ved at bruge søgefeltet i toppen af siden. Reglerne om ophavsret er overordnet harmoniseret i EU, men kan variere meget uden for EU-området.

Vi kan også anbefale følgende hjemmesider: