Affaldssortering blandt brugere

Hjælp med at sortere dit affald til genanvendelse, så vi får mere genbrug og mindre skrald.

Spande til affaldssortering i lokale i Den sorte Diamant

Foto: Mette Godiksen

Det er nu muligt at sortere dit affald på Det Kgl. Bibliotek, så du kan bidrage til mere genbrug og mindre skrald. Det er godt for miljøet og gør økonomien mere cirkulær.

Vi har udskiftet alle vores skraldespande til beholdere med fire rum. Vi sorterer i:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Plastik og mad- og drikkekartoner (plus metal i Aarhus)
  • Papir

Derudover er det naturligvis muligt at aflevere pant i forbindelse med kantinen på Victor Albecks Vej i Aarhus og Cafeen i Den Sorte Diamant i København.

De fire grupper affald svarer til det, som I typisk smider ud i vores skraldespande i publikumsområderne. Men vi sorterer selvfølgelig vores eget affald i endnu flere grupper inde i vores baglokaler.